Икономически университет – Варна

37-та Международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост"

На 25 ноември 2022 г. се проведе 37-та Международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“. В научния форум взеха  участие представители на академичната общност от Икономически университет – Варна, Университет за национално и световно стопанство – София, Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, Университета по наука и технологии – Полша и Университет Калиш – Полша.

Конференцията бе открита от доц. д-р Тодор Райчев, ръководител на катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“. В своето обръщение към участниците и гостите доц. Райчев акцентира на това, че конференцията се провежда в условия на значими предизвикателства пред обществото и икономиката, породени от пандемичната обстановка, негативните влияния на климатичните промени и военния конфликт в Украйна. Той изрази своята увереност, че по време на конференцията ще бъдат представени интересни доклади, които ще надградят теорията и ще разкрият възможности за хората от практиката за решаване на редица проблеми. Поздравление към участниците в конференцията отправиха проф. д-р Надя Костова, заместник-ректор по научноизследователска дейност и развитие на кадрите, г-н Людмил Велинов, председател на Съвета на Регионалната колегия на Камарата на независимите оценители, г-н Владислав Манов от Агенция за недвижими имоти „Явлена“ и гл. ас. д-р Яна Стоенчева от катедра „Недвижима собственост“ към УНСС.

В пленарния дискусионен панел взеха участие представители на бизнеса. Г-н Добромир Ганев, председател на Национално сдружение недвижими имоти представи доклад на тема „Състояние на пазара на недвижими имоти в България“, г-н Даниел Дечев, началник управление частно банкиране и заможни клиенти на Банка ДСК представи доклад на тема „Икономически тенденции и банков пазар“ и сертифицираните оценители г-н Стефан Бянов и гл. ас. д-р Иво Костов, с доклад на тема „Рента и аренда в земеделието и връзката им със стойността на земеделската земя. Динамика и тенденции в развитието им за периода 2001 - 2022 г. в земеделска организация, обработваща землища в района на Добруджа“.

Устойчивото развитие, устройството на територията, дигитализацията в строителството, процесите в сектор „Строителство“ и на пазара на недвижими имоти бяха във фокуса на докладите, представени в другите два панела, които завършиха с дискусия.

Конференцията бе закрита от доц. д-р Тодор Райчев, който благодари на всички участници и изрази своето задоволство от представените интересни доклади.

28 ное 2022Подобни