Икономически университет - Варна

доц. д-р Николета Михалева

доц. д-р Николета Михалева

211

0882164694

neti_mihaleva@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 211: 15:00-17:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 211: 13:00-15:00

Управление на междукултурните различия
Култура и цивилизация
Вид Година Публикация
Статия 2019
Философия : Научно списание, София : Аз Буки, 2019, 2, 181 - 191.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 328.
Статия 2019
International Journal of Philosophy, Brasilia et al. : University of Brasilia et al. doi: 10.11648/j.ijp.20190702.13, 7, 2019, 2, 62 - 65. ISBN 2330-7439 (print) ; 2330-7455 (online).
Статия 2017
Философия, София: АЗБУКИ, 2017, 3, 60 - 75.
Статия 2016
Философия, Азбуки, 2016, 3.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015, 224 с.
Учебник 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 208 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 224 с. : с табл., диагр.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 63 - 69.
Преглед на всички публикации