Икономически университет - Варна

доц. д-р Николета Михалева

доц. д-р Николета Михалева

211

0882164694

neti_mihaleva@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 211: 13:00-15:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 211: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Философия Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Публична администрация (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 448 У Философия 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
15:15 17:00 511 У Философия 5, 10, 18, 19, 28, 29
Вторник
11:15 13:00 Е–Н207 Л Философия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Четвъртък
09:15 11:00 303 У Философия 6, 7, 8, 9
11:15 13:00 303 У Философия 35, 37, 38, 39, 40
Петък
09:15 11:00 2-222 У Философия 1, 2, 3, 4, 36
11:15 13:00 2-312 У Философия 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 328.
Статия 2019
International Journal of Philosophy, Brasilia et al. : University of Brasilia et al. doi: 10.11648/j.ijp.20190702.13, 7, 2019, 2, 62 - 65. ISBN 2330-7439 (print) ; 2330-7455 (online).
Статия 2019
Философия : Научно списание, София : Аз Буки, 2019, 2, 181 - 191.
Статия 2017
Философия, София: АЗБУКИ, 2017, 3, 60 - 75.
Статия 2016
Философия, Азбуки, 2016, 3.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016.
Учебник 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 208 с.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015, 224 с.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 63 - 69.
Доклад 2014
// Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф. : Сб. науч. разраб., 31.окт. 2014 : Т. 1. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014, с. 333 - 337.
Преглед на всички публикации