Икономически университет - Варна

доц. д-р Николета Михалева

доц. д-р Николета Михалева

211

0882164694

neti_mihaleva@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 211: 13:00-15:00

Консултации

Четвъртък, 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

10 окт 2019, кабинет 211 за бригадири: 11:00-13:00

14 ное 2019, кабинет 211: 11:00-13:00

05 дек 2019, кабинет 211: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Организационно поведение Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси - СПНУ (Редовно обучение)
Организационно поведение Курс 6, Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Философия Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Култура и цивилизация Курс 3, Туризъм (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 H-102 У Философия 17, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 35
11:15 13:00 H-101 У Философия 12, 13, 14, 15, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41
16:15 19:00 2-127 Л Организационно поведение 27, 62
Вторник
15:15 17:00 122 Л Философия 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41
Четвъртък
13:30 15:00 2-130 У Философия 1, 2, 3, 11, 16, 21, 22, 26
2020-02-10 (Понеделник)
13:30 16:00 304 Л Култура и цивилизация 4
2020-02-11 (Вторник)
10:15 13:00 310 Л Култура и цивилизация 4
Вид Година Публикация
Статия 2019
International Journal of Philosophy, Brasilia et al. : University of Brasilia et al. doi: 10.11648/j.ijp.20190702.13, 7, 2019, 2, 62 - 65. ISBN 2330-7439 (print) ; 2330-7455 (online).
Статия 2019
Философия : Научно списание, София : Аз Буки, 2019, 2, 181 - 191.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 328.
Статия 2017
Философия, София: АЗБУКИ, 2017, 3, 60 - 75.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016.
Статия 2016
Философия, Азбуки, 2016, 3.
Учебник 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 208 с.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015, 224 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 224 с. : с табл., диагр.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 63 - 69.
Преглед на всички публикации