Икономически университет – Варна

доц. д-р Стоянка Георгиева

доц. д-р Стоянка Георгиева

доц. д-р Стоянка Георгиева

314в

0882 164693

sstgeorgieva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 314в: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

26 окт 2022, кабинет 314в: 13:00-15:00

23 ное 2022, кабинет 314в: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Формиране и мотивация на човешките ресурси Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Формиране и мотивация на човешките ресурси Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Формиране и мотивация на човешките ресурси Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, СА (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, СО (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Поведение на потребители и публики Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 305 Л Формиране и мотивация на човешките ресурси 5, 6, 45
16:15 18:00 128 Л Икономическа психология 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Вторник
13:30 16:00 434 Л Поведение на потребители и публики 10, 11
17:15 19:00 H-104 У Икономическа психология 13, 14, 15
Сряда
07:30 10:00 306 Л Формиране и мотивация на човешките ресурси 2 5, 6, 45
15:15 17:00 H-102 У Икономическа психология 28, 31, 32, 33
17:15 19:00 H-102 У Икономическа психология 4, 16, 17, 29, 30
Четвъртък
09:15 11:00 302 У Икономическа психология 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
11:15 13:00 302 У Икономическа психология 9, 10, 11, 12
Петък
09:15 11:00 303 У Икономическа психология 1, 2, 3, 5, 6, 7
Вид Година Публикация
Статия 2022
Философия : Научно списание, София : Аз Буки, Год. 31, 2022, 2, 146-158., ISSN(печатно) 0861-6302, ISSN(онлайн) 1314-8559 / DOI https://doi.org/10.53656/phil2022-02-04 / Web of Science
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 124.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 328.
Статия 2016
// Философия, 2016, № 3, с. 272-285.
Учебник 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 248 с.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 202 - 207.
Доклад 2014
// Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф. : Сб. науч. разраб., 31.окт. 2014 : Т. 1. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014, с. 89 - 94.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 9 - 18.
Монография 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 155 с.
Доклад 2013
// Социалните науки и глобализацията : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 65-годишнината от създаване на катедра "Философски науки". - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 195 - 206.
Преглед на всички публикации