Икономически университет - Варна

доц. д-р Стоянка Георгиева

доц. д-р Стоянка Георгиева

314в

0882 164693

sstgeorgieva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 314в: 08:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Административна култура и етика Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Публична администрация (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Поведение на потребители и публики Курс 3, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 303 У Икономическа психология 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 27, 28, 29, 30
Вторник
08:15 11:00 127В Л Поведение на потребители и публики 27, 31
11:15 13:00 Е–433 Л Икономическа психология 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40
13:30 15:00 447 У Административна култура и етика 4
Четвъртък
11:15 13:00 433 У Икономическа психология 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40
13:30 16:00 H-206 Л Административна култура и етика 4
Петък
11:15 13:00 2-220 У Икономическа психология 5, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 328.
Статия 2016
// Философия, 2016, № 3, с. 272-285.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 202 - 207.
Учебник 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 248 с.
Доклад 2014
// Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф. : Сб. науч. разраб., 31.окт. 2014 : Т. 1. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014, с. 89 - 94.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 9 - 18.
Доклад 2013
// Социалните науки и глобализацията : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 65-годишнината от създаване на катедра "Философски науки". - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 195 - 206.
Монография 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 155 с.
Доклад 2012
// Етиката в българската наука : Седма нац. конф. по етика, 4 - 5 ноем., 2012 г. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2012, с. 295 - 300
Статия 2012
Философски алтернативи. - София , XXI, 2012, № 3, с. 19 - 30.
Преглед на всички публикации