Икономически университет - Варна

доц. д-р Стоянка Георгиева

доц. д-р Стоянка Георгиева

314в

0882 164693

sstgeorgieva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 314в: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

16 мар 2020, кабинет 314в: 13:00-15:00

13 апр 2020, кабинет 314в: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на управлението Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Европеистика Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Демография и управление на демографските процеси Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Демография и управление на демографските процеси Курс 3, Публична администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 434 У Европеистика 14, 18, 38, 40, 41
15:15 17:00 302 У Европеистика 36, 37, 39
Вторник
15:15 18:00 316 Л Теория на управлението 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Сряда
13:30 16:00 2-223 Л Теория на управлението 35, 36, 37, 38, 39, 40
17:15 19:00 2-130 У Европеистика 12, 13, 19, 20, 27, 31, 33, 34
Четвъртък
11:15 13:00 2-314 Л Демография и управление на демографските процеси 22, 23
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 328.
Статия 2016
// Философия, 2016, № 3, с. 272-285.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 202 - 207.
Учебник 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 248 с.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 9 - 18.
Доклад 2014
// Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф. : Сб. науч. разраб., 31.окт. 2014 : Т. 1. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014, с. 89 - 94.
Монография 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 155 с.
Доклад 2013
// Социалните науки и глобализацията : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 65-годишнината от създаване на катедра "Философски науки". - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 195 - 206.
Монография 2012
- Варна : СТЕНО, 2012. - 144 с.
Други 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 194 с.
Преглед на всички публикации