Икономически университет – Варна

доц. д-р Стоянка Георгиева

доц. д-р Стоянка Георгиева

доц. д-р Стоянка Георгиева

314в

0882 164693

sstgeorgieva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 314в: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

18 май 2021, кабинет e-learn: 11:30-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на персонала Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Управление на персонала Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Култура и цивилизация Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Организационна психология и личностни умения Курс 3, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 448 У Култура и цивилизация 39
Сряда
09:15 11:00 H-101 Л Организационна психология и личностни умения 35
Петък
09:15 11:00 2-222 У Култура и цивилизация 37
11:15 13:00 2-314 У Култура и цивилизация 38
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 124.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 328.
Статия 2016
// Философия, 2016, № 3, с. 272-285.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 202 - 207.
Учебник 2015
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 248 с.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 9 - 18.
Доклад 2014
// Социалните науки и икономиката : Взаимодействие и перспективи за сътрудничество : Междунар. науч. конф. : Сб. науч. разраб., 31.окт. 2014 : Т. 1. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2014, с. 89 - 94.
Доклад 2013
// Социалните науки и глобализацията : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 65-годишнината от създаване на катедра "Философски науки". - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 195 - 206.
Монография 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 155 с.
Други 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 194 с.
Преглед на всички публикации