Икономически университет – Варна

х. ас. д-р Магдалена Парчева

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на публичната администрация Курс 2, СА (Редовно обучение)
Основи на публичната администрация Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
17:15 19:00 434 У Въведение в предприемачеството 3, 4, 8, 9
Вторник
09:15 11:00 2-217 У Основи на публичната администрация 4
Сряда
13:30 15:00 306 У Въведение в предприемачеството 14, 15
Четвъртък
13:30 15:00 310 У Основи на публичната администрация 3
15:15 17:00 306 У Въведение в предприемачеството 35, 38, 40
17:15 19:00 310 У Въведение в предприемачеството 11, 12, 13
Вид Година Публикация
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 109 - 119.
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 94 - 103.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените- Варна, 7, 2018, 1, 209 - 218.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 1, 2018, 447 - 460.
Доклад 2017
Мениджмънт и инженеринг: XV международна научна конференция, София: ТУ. Стопански факултет, 2017, 649 - 659.
Доклад 2017
Мениджмънт и инженеринг: XV международна научна конференция, София: ТУ. Стопански факултет, 2017, 639 - 648.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението: Юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра Управление и администрация, Варна: Наука и икономика, 2017, 252 - 259.
Доклад 2016
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 5. 1. Икономика и мениджмънт, Русе : РУ А. Кънчев, 55, 2016, 33 - 37.
Доклад 2016
Мениджмънт и инженеринг: XIV международна научна конференция, София: ТУ. Стопански факултет, 2016, 717 - 725.
Преглед на всички публикации