Икономически университет - Варна

х. ас. д-р Магдалена Парчева

Дисциплина Курс и Специалност
Планиране и прогнозиране Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Основи на публичната администрация Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 H-206 У Основи на публичната администрация 35
15:15 17:00 448 У Въведение в предприемачеството 8, 9, 10, 11, 17
Вторник
15:15 17:00 302 У Планиране и прогнозиране 8, 19, 20, 28, 29, 30
17:15 19:00 302 У Въведение в предприемачеството 38, 39, 41
Сряда
17:15 19:00 2-132 У Въведение в предприемачеството 2, 3, 4, 5, 18, 21, 22, 35
Четвъртък
15:15 17:00 304 У Въведение в предприемачеството 26, 29, 30
17:15 19:00 304 У Планиране и прогнозиране 13, 14, 15, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Петък
09:15 11:00 232 У Въведение в предприемачеството 12, 13, 14, 27
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 1, 2018, 447 - 460.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените- Варна, 7, 2018, 1, 209 - 218.
Доклад 2017
Мениджмънт и инженеринг: XV международна научна конференция, София: ТУ. Стопански факултет, 2017, 649 - 659.
Доклад 2017
Мениджмънт и инженеринг: XV международна научна конференция, София: ТУ. Стопански факултет, 2017, 639 - 648.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението: Юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра Управление и администрация, Варна: Наука и икономика, 2017, 252 - 259.
Доклад 2016
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 5. 1. Икономика и мениджмънт, Русе : РУ А. Кънчев, 55, 2016, 33 - 37.
Доклад 2016
Мениджмънт и инженеринг: XIV международна научна конференция, София: ТУ. Стопански факултет, 2016, 717 - 725.
Доклад 2015
Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век: Сб. доклади, София: За буквите - О писменехь, 2015, 412 - 419.
Доклад 2015
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 5. 1. Икономика и мениджмънт, Русе : РУ А. Кънчев, 54, 2015, 145 - 149.
Преглед на всички публикации