Икономически университет – Варна

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

419

0882164613

jnarlev@ue-varna.bg

Дати за изпити за студенти IV-ти курс с неположени изпити за дисциплините: Entrepreneurship and Innovations , "Въведение в предприемачеството" , "Придприемачество и МСБ" и "Спрецсеминар" от и изпити по дисциплината "Предприемачество и МСБ" изпита ще се проведе .....

Консултации

Четвъртък, кабинет 419: 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

20 окт 2022, кабинет Четвъртък: 11:15-12:15

10 ное 2022, кабинет Четвъртък: 11:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Фирмена култура Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Международно предприемачество Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
09:15 11:00 232 Л Фирмена култура 1, 2
16:15 19:00 2-226 Л Международно предприемачество 41
Петък
07:30 10:00 H-210 У Международно предприемачество 2 41
Вид Година Публикация
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 2018, 1, 34 - 41.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски Свободен университет, 2017, 3, 56 - 74.
Статия 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 313 - 325.
Статия 2017
Бизнес посоки , Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 2, 61 - 68.
Учебник 2017
Варна : ИК Ларго Сити ООД, 2017, 214 с.
Доклад 2017
Scientific Proceedings. Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering [Management and Engineering 2017 : XV International Sci. Conference : Days of Science TU-Sofia, June 25 - 28, 2017, Sozopol], Sofia : Technical Univ. of Sofia, XV, 2017, 3/218, с. 678 - 683.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 3, 7 - 17.
Преглед на всички публикации