Икономически университет – Варна

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

419

0882164613

jnarlev@ue-varna.bg

Дати за изпити за студенти IV-ти курс с неположени изпити за дисциплините: Entrepreneurship and Innovations , "Въведение в предприемачеството" , "Придприемачество и МСБ" и "Спрецсеминар" от и изпити по дисциплината "Предприемачество и МСБ" изпита ще се проведе в рамките на ликвидационната сесия

Консултации на място

Сряда, кабинет 419: 17:00-18:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/ckp-gdzg-dou, 17:15-18:15

Дати за неположени изпити

16 апр 2024, кабинет 419: 09:00-10:00

Предприемачество
Управление на човешките ресурси
Предприемачество и малък и среден бизнес
Управление на публичния сектор
Мениджмънт на публичните инвестиции
Социални предприятия и социални иновации
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Публична администрация Мениджмънт на публичните инвестиции 4 3 1-305 15.05.2024 11:00 - 13:00
Публичен мениджмънт и административна власт - СНУ Социални предприятия и социални иновации 5 7 1-305 15.05.2024 11:00 - 13:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Социални предприятия и социални иновации 6 61 1-305 15.05.2024 11:00 - 13:00
Мениджмънт на организациите - СНУ Предприемачество и малък и среден бизнес 5 4 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Предприемачество и малък и среден бизнес 5 6 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Предприемачество и малък и среден бизнес 6 39 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Предприемачество и малък и среден бизнес 6 62 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Мениджмънт Управление на човешките ресурси 3 1 1-55 05.06.2024 09:00 - 10:00
Мениджмънт Управление на човешките ресурси 3 2 1-55 05.06.2024 10:00 - 11:00
Мениджмънт Управление на публичния сектор 3 1 1-55 10.06.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт Управление на публичния сектор 3 2 1-55 10.06.2024 15:00 - 16:00
Мениджмънт Предприемачество и малък и среден бизнес 2 1 1-56 14.06.2024 10:00 - 11:00
Мениджмънт Предприемачество и малък и среден бизнес 2 2 1-56 14.06.2024 11:00 - 12:00
Аграрен бизнес Предприемачество 2 4 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Дигитални технологии в бизнеса Предприемачество 2 8 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Дигитални медии и ПР Предприемачество 2 9 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Дигитални медии и ПР Предприемачество 2 10 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Маркетинг Предприемачество 2 11 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Маркетинг Предприемачество 2 12 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Икономика и търговия Предприемачество 2 13 1-56 18.06.2024 15:00 - 16:00
Индустриален бизнес и предприемачество Предприемачество 2 14 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Логистика Предприемачество 2 15 1-56 18.06.2024 16:00 - 17:00
Туризъм Предприемачество 2 31 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Туризъм Предприемачество 2 33 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Мениджмънт Предприемачество 2 2 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Съдебна администрация Предприемачество 2 3 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Бизнес икономика Предприемачество 2 5 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Недвижими имоти и инвестиции Предприемачество 2 6 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Предприемачество 2 7 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Стокознание и митническа дейност Предприемачество 2 16 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Стокознание и митническа дейност Предприемачество 2 17 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и одит Предприемачество 2 19 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Счетоводство и финанси Предприемачество 2 21 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Финанси Предприемачество 2 22 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Финанси Предприемачество 2 23 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Социална сигурност и застраховане Предприемачество 2 24 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Международни икономически отношения Предприемачество 2 28 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Международни икономически отношения Предприемачество 2 29 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Предприемачество 2 30 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Предприемачество 2 32 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация = Commerce 5.0 – Digitalization and/or Humanization : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 149-156., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация = Commerce 5.0 – Digitalization and/or Humanization : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 238-244 ., ISSN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Статия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 2, 57-72., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 86-92., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 92-97., ISBN(печатно) 978-954-21-1133-71 / Линк
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 230., ISBN(онлайн) 978-954-21-0996-9
Статия 2018
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, 2018, 1, 38-46., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247 / Линк
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електр. и дистанц. обучение - ИУ - Варна, 2018, 101., ISBN(онлайн) 978-954-21-0959-4 / Линк
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 2018, 1, 34 - 41.
Преглед на всички публикации