Икономически университет – Варна

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

419

0882164613

jnarlev@ue-varna.bg

Дати за изпити за студенти IV-ти курс с неположени изпити за дисциплините: Entrepreneurship and Innovations , "Въведение в предприемачеството" , "Придприемачество и МСБ" и "Спрецсеминар" от и изпити по дисциплината "Предприемачество и МСБ" изпита ще се проведе на 26.10 и 23.11.2021г

Консултации

Вторник, кабинет 419: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

26 окт 2021, кабинет вторник/wensday: 13:15-14:15

23 ное 2021, кабинет вторник/wensday: 13:15-14:15

Дисциплина Курс и Специалност
Предприемачество Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Предприемачество Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Предприемачество Курс 2, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Предприемачество Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Предприемачество Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Предприемачество Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Международно предприемачество Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Предприемачество и иновации Курс 3, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Предприемачество и иновации Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 5, КБР-СНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-01 (Вторник)
15:15 18:00 Е-517 Л Предприемачество 45, 46, 47, 48, 49, 50
2022-02-03 (Четвъртък)
15:15 18:00 Е-337 Л Предприемачество 45, 46, 47, 48, 49, 50
2022-02-04 (Петък)
13:30 15:00 Е-310 У Предприемачество 45
2022-02-06 (Неделя)
09:15 11:00 Е-Н103 У Предприемачество 45
2022-02-07 (Понеделник)
11:15 13:00 Е-Н102 У Предприемачество 45
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 2018, 1, 34 - 41.
Учебник 2017
Варна : ИК Ларго Сити ООД, 2017, 214 с.
Доклад 2017
Scientific Proceedings. Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering [Management and Engineering 2017 : XV International Sci. Conference : Days of Science TU-Sofia, June 25 - 28, 2017, Sozopol], Sofia : Technical Univ. of Sofia, XV, 2017, 3/218, с. 678 - 683.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски Свободен университет, 2017, 3, 56 - 74.
Статия 2017
Бизнес посоки , Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 2, 61 - 68.
Статия 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 313 - 325.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 3, 7 - 17.
Преглед на всички публикации