Икономически университет – Варна

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

419

0882164613

jnarlev@ue-varna.bg

Дати за изпити за студенти с неположени изпити за дисциплините: Entrepreneurship and Innovations , "Въведение в предприемачеството" от 10 до 11ч. и изпити по дисциплината "Предприемачество и МСБ" от 10 до 11ч. изпита ще се проведе на 13.04.2021г

Консултации

Четвъртък, кабинет 419: 10:00-11:00

Четвъртък, кабинет 419: 14:00-15:00

Дати за неположени изпити

11 мар 2021, кабинет Информация за присъедин https://meet.google.com/ckp-gdzg-dou: 10:00-11:00

13 апр 2021, кабинет Информация за присъедин https://meet.google.com/ckp-gdzg-dou: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, СО (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, З.И ОС. (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, СА (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Комуникации и връзки с обществеността Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Социални предприятия и социални иновации Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Социални предприятия и социални иновации Курс 5, ПМАВ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 Е-Н101 Л Мениджмънт 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Вторник
10:15 13:00 2-229 Л Комуникации и връзки с обществеността 1 23
13:30 16:00 2-131 Л Управление на човешките ресурси 32, 33, 34
Сряда
13:30 16:00 2-317 Л Комуникации и връзки с обществеността 23
Четвъртък
11:15 13:00 305 У Въведение в предприемачеството 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30
15:15 17:00 303 У Въведение в предприемачеството 19, 27, 28, 29
Петък
11:15 13:00 Е–Н208 Л Въведение в предприемачеството 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 2018, 1, 34 - 41.
Статия 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 313 - 325.
Статия 2017
Бизнес посоки , Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 2, 61 - 68.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски Свободен университет, 2017, 3, 56 - 74.
Доклад 2017
Scientific Proceedings. Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering [Management and Engineering 2017 : XV International Sci. Conference : Days of Science TU-Sofia, June 25 - 28, 2017, Sozopol], Sofia : Technical Univ. of Sofia, XV, 2017, 3/218, с. 678 - 683.
Учебник 2017
Варна : ИК Ларго Сити ООД, 2017, 214 с.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 3, 7 - 17.
Преглед на всички публикации