Икономически университет - Варна

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

419

0882164613

jnarlev@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 419: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

04 апр 2020, кабинет 419: 08:15-10:15

04 апр 2020, кабинет 419: 08:15-10:15

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на иновациите Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Комуникации и връзки с обществеността Курс 4, Публична администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 122 Л Теория на управлението 5, 10, 27, 28, 29, 30
13:30 16:00 447 Л Спецсеминар 38
Сряда
10:15 13:00 2-320 Л Комуникации и връзки с обществеността 2 17, 38
16:15 19:00 2-228 Л Спецсеминар 37
Четвъртък
10:15 13:00 H-209 Л Комуникации и връзки с обществеността 17
13:30 15:00 323 Л Въведение в предприемачеството 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Петък
07:30 10:00 2-312 Л Спецсеминар 2 37
11:15 13:00 2-131 Л Управление на иновациите 24, 25, 26
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 2018, 1, 34 - 41.
Статия 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 313 - 325.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 3, 7 - 17.
Статия 2017
Бизнес посоки , Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 2, 61 - 68.
Учебник 2017
Варна : ИК Ларго Сити ООД, 2017, 214 с.
Доклад 2017
Scientific Proceedings. Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering [Management and Engineering 2017 : XV International Sci. Conference : Days of Science TU-Sofia, June 25 - 28, 2017, Sozopol], Sofia : Technical Univ. of Sofia, XV, 2017, 3/218, с. 678 - 683.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски Свободен университет, 2017, 3, 56 - 74.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 250 с.
Преглед на всички публикации