Икономически университет - Варна

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

419

0882164613

jnarlev@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 419: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

04 ное 2019, кабинет 419: 08:15-10:15

02 дек 2019, кабинет 419: 08:15-10:15

Дисциплина Курс и Специалност
Организационно поведение Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 5, Мениджмънт на организациите - СПНУ (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 5, Конкурентно и бизнес разузнаване - СПНУ (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси - СПНУ (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 6, Мениджмънт на организациите - ДНДО (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 6, Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО (Редовно обучение)
Етични стандарти в европейските публични институции Курс 3, Публична администрация (Редовно обучение)
Етични стандарти в европейските публични институции Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в публичния сектор Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в публичния сектор Курс 3, Публична администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-312 У Предприемачество и малък и среден бизнес 24
13:30 16:00 2-310 Л Организационно поведение 36, 37, 38
Вторник
13:30 15:00 2-229 У Предприемачество и малък и среден бизнес 26
15:15 17:00 2-229 У Предприемачество и малък и среден бизнес 25
Сряда
08:15 11:00 523 Л Управление на човешките ресурси в публичния сектор 22, 23
13:30 16:00 H-208 У Предприемачество и малък и среден бизнес 27, 44, 47, 61, 62
Четвъртък
08:15 11:00 2-219 Л Предприемачество и малък и среден бизнес 24, 25, 26
13:30 15:00 2-313 Л Етични стандарти в европейските публични институции 22, 23
Петък
10:15 13:00 H-208 Л Предприемачество и малък и среден бизнес 27, 44, 47, 61, 62
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 2018, 1, 34 - 41.
Учебник 2017
Варна : ИК Ларго Сити ООД, 2017, 214 с.
Доклад 2017
Scientific Proceedings. Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering [Management and Engineering 2017 : XV International Sci. Conference : Days of Science TU-Sofia, June 25 - 28, 2017, Sozopol], Sofia : Technical Univ. of Sofia, XV, 2017, 3/218, с. 678 - 683.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски Свободен университет, 2017, 3, 56 - 74.
Статия 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 313 - 325.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 3, 7 - 17.
Статия 2017
Бизнес посоки , Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 2, 61 - 68.
Учебно помагало 2016
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение - ИУ Варна, 2016, 85 с.
Преглед на всички публикации