Икономически университет – Варна

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

419

0882164613

jnarlev@ue-varna.bg

Дати за изпити за студенти IV-ти курс с неположени изпити за дисциплините: Entrepreneurship and Innovations , "Въведение в предприемачеството" , "Придприемачество и МСБ" и "Спрецсеминар" от 10 до 11ч. и изпити по дисциплината "Предприемачество и МСБ" от 10 до 11ч. изпита ще се проведе на .......2021г

Консултации

Вторник, кабинет 419: 13:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Международно предприемачество Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Предприемачество и иновации Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Предприемачество и иновации Курс 3, Счет-АЕ (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 5, КБР-СНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-217 У Международно предприемачество 1 50
Вторник
15:15 17:00 523 У Предприемачество и иновации 31
Сряда
11:15 13:00 2-311 Л Предприемачество и иновации 31, 32, 34
13:30 16:00 2-315 Л Предприемачество и малък и среден бизнес 1, 2
16:15 19:00 2-312 Л Предприемачество и малък и среден бизнес 5
Четвъртък
10:15 13:00 310 Л Международно предприемачество 50
Петък
11:15 13:00 511 У Предприемачество и иновации 32, 34
13:30 16:00 H-211 У Предприемачество и малък и среден бизнес 5
Вид Година Публикация
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 2018, 1, 34 - 41.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 3, 7 - 17.
Учебник 2017
Варна : ИК Ларго Сити ООД, 2017, 214 с.
Доклад 2017
Scientific Proceedings. Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering [Management and Engineering 2017 : XV International Sci. Conference : Days of Science TU-Sofia, June 25 - 28, 2017, Sozopol], Sofia : Technical Univ. of Sofia, XV, 2017, 3/218, с. 678 - 683.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски Свободен университет, 2017, 3, 56 - 74.
Статия 2017
Бизнес посоки , Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 2, 61 - 68.
Статия 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 313 - 325.
Преглед на всички публикации