Икономически университет - Варна

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

419

0882164613

jnarlev@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 419: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

08 сеп 2020, кабинет Теистови център 1-56: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Предприемачество и иновации Курс 3, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 2-310 У Предприемачество и малък и среден бизнес 32
13:30 15:00 2-132 У Предприемачество и иновации 42
Сряда
13:30 15:00 2-219 Л Предприемачество и иновации 42, 43
Четвъртък
10:15 13:00 2-223 Л Предприемачество и малък и среден бизнес 32, 33, 34
15:15 17:00 221 У Предприемачество и иновации 43
Петък
09:15 11:00 2-314 У Предприемачество и малък и среден бизнес 33
11:15 13:00 2-221 У Предприемачество и малък и среден бизнес 34
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 2018, 1, 34 - 41.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 3, 7 - 17.
Доклад 2017
Scientific Proceedings. Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering [Management and Engineering 2017 : XV International Sci. Conference : Days of Science TU-Sofia, June 25 - 28, 2017, Sozopol], Sofia : Technical Univ. of Sofia, XV, 2017, 3/218, с. 678 - 683.
Статия 2017
Бизнес посоки , Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 2, 61 - 68.
Статия 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 313 - 325.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски Свободен университет, 2017, 3, 56 - 74.
Учебник 2017
Варна : ИК Ларго Сити ООД, 2017, 214 с.
Учебно помагало 2016
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение - ИУ Варна, 2016, 85 с.
Преглед на всички публикации