Икономически университет – Варна

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

доц. д-р Юлиян Нарлев

419

0882164613

jnarlev@ue-varna.bg

Дати за изпити за студенти IV-ти курс с неположени изпити за дисциплините: Entrepreneurship and Innovations , "Въведение в предприемачеството" , "Придприемачество и МСБ" и "Спрецсеминар" от и изпити по дисциплината "Предприемачество и МСБ" изпита ще се проведе в рамките на ликвидационната сесия

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 419: 09:15-11:15

Дати за неположени изпити

01 юни 2023, кабинет 419: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на човешките ресурси в публичния сектор Курс 3, СА (Редовно обучение)
Организационни конфликти и управление на стреса Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 2-320 Л Управление на човешките ресурси в публичния сектор 3
Сряда
11:15 13:00 222 Л Икономическа психология 25, 26
Четвъртък
11:15 13:00 2-221 Л Организационни конфликти и управление на стреса 1, 2
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на организациите - СНУ Предприемачество и малък и среден бизнес 5 4 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Предприемачество и малък и среден бизнес 5 6 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Предприемачество и малък и среден бизнес 6 44 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Предприемачество и малък и среден бизнес 6 45 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Публичен мениджмънт и административна власт - СНУ Социални предприятия и социални иновации 5 7 Н-206 19.05.2023 09:00 - 11:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Социални предприятия и социални иновации 6 68 Н-206 19.05.2023 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 92-97., ISBN(печатно) 978-954-21-1133-7 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 86-92., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 2018, 1, 34 - 41.
Статия 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 313 - 325.
Доклад 2017
Scientific Proceedings. Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering [Management and Engineering 2017 : XV International Sci. Conference : Days of Science TU-Sofia, June 25 - 28, 2017, Sozopol], Sofia : Technical Univ. of Sofia, XV, 2017, 3/218, с. 678 - 683.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски Свободен университет, 2017, 3, 56 - 74.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки: Електронно списание, 2017, 3, 7 - 17.
Преглед на всички публикации