Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Веселина Максимова

гл. ас. д-р Веселина Максимова

гл. ас. д-р Веселина Максимова

505

0882164614

v_maximova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет 505: 13:15-14:15

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/vmj-ypai-ezq, 16:30-17:30

Дати за неположени изпити

20 мар 2024, кабинет : 14:00-15:00

17 апр 2024, кабинет : 14:00-15:00

Мениджмънт
Бизнес анализи
Управление на промяната
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт Бизнес анализи 4 1 1-221 09.05.2024 08:00 - 10:00
Мениджмънт Бизнес анализи 4 2 1-221 09.05.2024 10:00 - 12:00
Аграрен бизнес Мениджмънт 1 4 1-55 11.06.2024 09:00 - 10:00
Международни икономически отношения Мениджмънт 1 28 1-55 11.06.2024 08:00 - 09:00
Международни икономически отношения Мениджмънт 1 29 1-55 11.06.2024 10:00 - 11:00
Туризъм Мениджмънт 1 30 1-55 12.06.2024 14:00 - 15:00
Туризъм Мениджмънт 1 31 1-55 12.06.2024 13:00 - 14:00
Туризъм Мениджмънт 1 32 1-55 13.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Мениджмънт 1 33 1-55 13.06.2024 13:00 - 14:00
Счетоводство и одит Мениджмънт 1 18 1-56 17.06.2024 13:00 - 14:00
Счетоводство и одит Мениджмънт 1 19 1-56 17.06.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и одит Мениджмънт 1 20 1-56 18.06.2024 11:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Мениджмънт 1 21 1-56 18.06.2024 12:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Мениджмънт 1 22 1-55 18.06.2024 14:00 - 15:00
Финанси Мениджмънт 1 23 1-55 19.06.2024 11:00 - 12:00
Финанси Мениджмънт 1 24 1-58 19.06.2024 11:00 - 12:00
Социална сигурност и застраховане Мениджмънт 1 25 1-58 19.06.2024 11:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 15:00 - 16:00 1-56
28.06.2024 15:00 - 16:00 1-56
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 99-106., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.99 / Линк
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, 113-121., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 175-184., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
[XVIII] International May Conference on Strategic Management - IMCSM22, May 28, 2022, Bor, Serbia : An International Serial Publication for Theory and Practice of Management Science, Bor, Serbia : University of Belgrade. Technical Faculty, Management Department, 18, 2022, 1, 485-493., ISSN(онлайн) 2620-0597, ISBN(онлайн) 978-86-6305-129-4 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of scientists- Varna. Economic Science Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 106-114.1
Статия 2020
Strategic Management : XVI International May Conference on Strategic Management, IMCSM 20 : Proceedings : An International Serial Publication for Theory and Practice of Management Science, Bor, Sebia, 24-26. 05. 2020, Belgrade : University îf Belgrade. Technical Faculty in Bor, XVI, 2020, 1, 205 - 212. ., ISSN(печатно) 2620-0597
Статия 2020
Strategic Management : XVI International May Conference on Strategic Management, IMCSM 20 : Proceedings : An International Serial Publication for Theory and Practice of Management Science, Bor, Sebia, 24 - 26. 05. 2020, Belgrade : University of Belgrade. Technical Faculty in Bor, XVI, 2020, 1, 194 - 204.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 106 - 116.
Статия 2019
FAIMA Business & Management Journal, Bucharest : Niculescu Publishing House, 7, 2019, 3, 26 - 35., ISSN(печатно) ISSN 2344-4088 / Линк
Статия 2017
FAIMA Business and Management Journal, Editura Niculescu, Vol. 5, 2017, Issue 3, 27 - 38.
Преглед на всички публикации