Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Веселина Максимова

гл. ас. д-р Веселина Максимова

505

v_maximova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 505: 17:15-19:15

Четвъртък, кабинет 505: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

28 ное 2019, кабинет 1-56 : 11:00-12:00

05 дек 2019, кабинет 1-56: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Организация на управлението Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 5, Мениджмънт на организациите - СПНУ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси - СПНУ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 6, Мениджмънт на организациите - ДНДО (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 6, Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-314 У Планиране и прогнозиране 24
Вторник
13:30 15:00 2-226 У Планиране и прогнозиране 25
15:15 17:00 2-226 У Планиране и прогнозиране 26
Сряда
15:15 18:00 433 Л Планиране и прогнозиране 24, 25, 26
Четвъртък
08:15 11:00 127Г Л Организация на управлението 36, 37, 38
13:30 16:00 2-127 У Планиране и прогнозиране 27, 47, 61, 62
Вид Година Публикация
Статия 2019
FAIMA Business & Management Journal, Bucharest : Niculescu Publishing House, 7, 2019, 3, 26 - 35.
Статия 2017
FAIMA Business and Management Journal, Editura Niculescu, Vol. 5, 2017, Issue 3, 27 - 38.
Статия 2017
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 526 - 535.
Статия 2017
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering , Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 515 - 525.
Статия 2015
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 517-526.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Статия 2015
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 580-585.
Статия 2015
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 527-540.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 4, с. 42 - 56.
Статия 2014
Izvestiya. Journal of University of Economics – Varna, 2014, 4, 38 - 51.
Преглед на всички публикации