Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Веселина Максимова

гл. ас. д-р Веселина Максимова

гл. ас. д-р Веселина Максимова

505

0882164614

v_maximova@ue-varna.bg

Автобиография

Посочените дати за изпити през ноември и декември са само за приравнителни изпити и за студенти на индивидуален план на обучение.

Консултации

Сряда, кабинет 505: 13:00-15:15

Сряда, кабинет 505: 18:00-19:45

Дати за неположени изпити

20 ное 2020, кабинет https://meet.google.com/vmj-ypai-ezq: 10:00-11:00

11 дек 2020, кабинет https://meet.google.com/vmj-ypai-ezq: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Организация на управлението Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СО (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, БИС (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Проектен мениджмънт Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Проектен мениджмънт Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, З.И ОС. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СА (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СО (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Корпоративно ръководство Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Прогнозиране, планиране и контрол Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Прогнозиране, планиране и контрол Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 Е–Н207 Л Мениджмънт 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
16:15 19:00 Е-303 Л Мениджмънт 9, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Вторник
16:15 18:00 Е–Н208 Л Планиране и прогнозиране 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Сряда
07:30 10:00 301 Л Корпоративно ръководство 24, 25, 26
10:15 13:00 323 Л Корпоративно ръководство 2 24, 25, 26
Четвъртък
15:15 17:00 2-217 У Мениджмънт 21
Петък
09:15 11:00 2-225 У Мениджмънт 20
11:15 13:00 2-225 У Мениджмънт 19
Вид Година Публикация
Статия 2019
FAIMA Business & Management Journal, Bucharest : Niculescu Publishing House, 7, 2019, 3, 26 - 35.
Статия 2017
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering , Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 515 - 525.
Статия 2017
FAIMA Business and Management Journal, Editura Niculescu, Vol. 5, 2017, Issue 3, 27 - 38.
Статия 2017
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 526 - 535.
Статия 2015
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 580-585.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Статия 2015
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 527-540.
Статия 2015
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 517-526.
Статия 2014
Izvestiya. Journal of University of Economics – Varna, 2014, 4, 38 - 51.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 4, с. 42 - 56.
Преглед на всички публикации