Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Веселина Максимова

гл. ас. д-р Веселина Максимова

гл. ас. д-р Веселина Максимова

505

0882164614

v_maximova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 505: 11:00-13:00

Сряда, кабинет 505: 17:00-19:00

Дисциплина Курс и Специалност
Прогнозиране, планиране и контрол Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Организационно проектиране Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 11:00 306 Л Прогнозиране, планиране и контрол 1, 2
Четвъртък
13:30 15:00 2-228 У Прогнозиране, планиране и контрол 2
15:15 17:00 2-228 У Прогнозиране, планиране и контрол 1
Петък
08:15 11:00 2-311 Л Организационно проектиране 1, 2
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
[XVIII] International May Conference on Strategic Management - IMCSM22, May 28, 2022, Bor, Serbia : An International Serial Publication for Theory and Practice of Management Science, Bor, Serbia : University of Belgrade. Technical Faculty, Management Department, 18, 2022, 1, 485-493., ISSN(онлайн) 2620-0597, ISBN(онлайн) 978-86-6305-129-4 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 175-184., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of scientists- Varna. Economic Science Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 106-114.1
Статия 2020
Strategic Management : XVI International May Conference on Strategic Management, IMCSM 20 : Proceedings : An International Serial Publication for Theory and Practice of Management Science, Bor, Sebia, 24-26. 05. 2020, Belgrade : University îf Belgrade. Technical Faculty in Bor, XVI, 2020, 1, 205 - 212. ., ISSN(печатно) 2620-0597
Статия 2020
Strategic Management : XVI International May Conference on Strategic Management, IMCSM 20 : Proceedings : An International Serial Publication for Theory and Practice of Management Science, Bor, Sebia, 24 - 26. 05. 2020, Belgrade : University of Belgrade. Technical Faculty in Bor, XVI, 2020, 1, 194 - 204.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 106 - 116.
Статия 2019
FAIMA Business & Management Journal, Bucharest : Niculescu Publishing House, 7, 2019, 3, 26 - 35.
Статия 2017
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering , Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 515 - 525.
Статия 2017
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 526 - 535.
Статия 2017
FAIMA Business and Management Journal, Editura Niculescu, Vol. 5, 2017, Issue 3, 27 - 38.
Преглед на всички публикации