Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Веселина Максимова

гл. ас. д-р Веселина Максимова

гл. ас. д-р Веселина Максимова

505

0882164614

v_maximova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 505: 17:15-19:15

Петък, кабинет 505: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

12 мар 2021, кабинет тестов център или https://meet.google.com/vmj-ypai-ezq (при неприсъствено обучение): 13:30-14:30

09 апр 2021, кабинет тестов център или https://meet.google.com/vmj-ypai-ezq (при неприсъствено обучение): 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СО (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, БИС (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, З.И ОС. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СА (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СО (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Корпоративно ръководство Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 Е–Н207 Л Мениджмънт 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
16:15 19:00 Е-303 Л Мениджмънт 9, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Вторник
16:15 18:00 Е–Н208 Л Планиране и прогнозиране 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Сряда
07:30 10:00 301 Л Корпоративно ръководство 24, 25, 26
10:15 13:00 323 Л Корпоративно ръководство 2 24, 25, 26
Четвъртък
15:15 17:00 2-217 У Мениджмънт 21
Петък
09:15 11:00 2-225 У Мениджмънт 20
11:15 13:00 2-225 У Мениджмънт 19
Вид Година Публикация
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 106 - 116.
Статия 2020
Strategic Management : XVI International May Conference on Strategic Management, IMCSM 20 : Proceedings : An International Serial Publication for Theory and Practice of Management Science, Bor, Sebia, 24 - 26. 05. 2020, Belgrade : University of Belgrade. Technical Faculty in Bor, XVI, 2020, 1, 194 - 204.
Статия 2020
Strategic Management : XVI International May Conference on Strategic Management, IMCSM 20 : Proceedings : An International Serial Publication for Theory and Practice of Management Science, Bor, Sebia, 24-26. 05. 2020, Belgrade : University îf Belgrade. Technical Faculty in Bor, XVI, 2020, 1, 205 - 212. ISSN 2620-0597.
Статия 2019
FAIMA Business & Management Journal, Bucharest : Niculescu Publishing House, 7, 2019, 3, 26 - 35.
Статия 2017
FAIMA Business and Management Journal, Editura Niculescu, Vol. 5, 2017, Issue 3, 27 - 38.
Статия 2017
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 526 - 535.
Статия 2017
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering , Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 515 - 525.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Статия 2015
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 527-540.
Статия 2015
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 517-526.
Преглед на всички публикации