Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Веселина Максимова

гл. ас. д-р Веселина Максимова

505

v_maximova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 505: 18:00-19:30

Четвъртък, кабинет 505: 13:30-16:00

Дати за неположени изпити

26 май 2020, кабинет само за условен изпит по Спецсеминар: 10:00-12:00

29 май 2020, кабинет за всички останали дисциплини: 10:00-11:00

Планиране и прогнозиране
Регионално планиране и програмиране
Теория на управлението
Корпоративно ръководство
Спецсеминар
Вид Година Публикация
Статия 2019
FAIMA Business & Management Journal, Bucharest : Niculescu Publishing House, 7, 2019, 3, 26 - 35.
Статия 2017
FAIMA Business and Management Journal, Editura Niculescu, Vol. 5, 2017, Issue 3, 27 - 38.
Статия 2017
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 526 - 535.
Статия 2017
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering , Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 515 - 525.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Статия 2015
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 527-540.
Статия 2015
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 517-526.
Статия 2015
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 580-585.
Статия 2014
Izvestiya. Journal of University of Economics – Varna, 2014, 4, 38 - 51.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 4, с. 42 - 56.
Преглед на всички публикации