Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Веселина Максимова

гл. ас. д-р Веселина Максимова

505

0882164614

v_maximova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 505: 18:00-19:30

Четвъртък, кабинет 505: 17:00-19:30

Дисциплина Курс и Специалност
Организация на управлението Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-129 У Планиране и прогнозиране 32
Вторник
09:15 11:00 2-312 У Планиране и прогнозиране 33
11:15 13:00 2-129 У Планиране и прогнозиране 34
Сряда
15:15 18:00 316 Л Планиране и прогнозиране 32, 33, 34
Четвъртък
13:30 16:00 2-310 Л Организация на управлението 24, 25, 26
Вид Година Публикация
Статия 2019
FAIMA Business & Management Journal, Bucharest : Niculescu Publishing House, 7, 2019, 3, 26 - 35.
Статия 2017
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 526 - 535.
Статия 2017
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering , Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 515 - 525.
Статия 2017
FAIMA Business and Management Journal, Editura Niculescu, Vol. 5, 2017, Issue 3, 27 - 38.
Статия 2015
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 517-526.
Статия 2015
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 580-585.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Статия 2015
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 527-540.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 4, с. 42 - 56.
Статия 2014
Izvestiya. Journal of University of Economics – Varna, 2014, 4, 38 - 51.
Преглед на всички публикации