Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Веселина Максимова

гл. ас. д-р Веселина Максимова

505

v_maximova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 505: 18:00-19:30

Четвъртък, кабинет 505: 13:30-16:00

Дати за неположени изпити

19 мар 2020, кабинет 1-56: 14:00-15:00

09 апр 2020, кабинет 1-56: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Планиране и прогнозиране Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Регионално планиране и програмиране Курс 3, Публична администрация (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Корпоративно ръководство Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Публична администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 301 Л Планиране и прогнозиране 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
15:15 18:00 316 Л Теория на управлението 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Сряда
13:30 16:00 2-223 Л Теория на управлението 35, 36, 37, 38, 39, 40
16:15 19:00 2-129 Л Спецсеминар 17
Четвъртък
09:15 11:00 2-228 У Регионално планиране и програмиране 23
16:15 19:00 220 Л Корпоративно ръководство 36, 37, 38
Петък
07:30 10:00 2-319 Л Спецсеминар 2 17
10:15 13:00 2-311 Л Корпоративно ръководство 2 36, 37, 38
Вид Година Публикация
Статия 2019
FAIMA Business & Management Journal, Bucharest : Niculescu Publishing House, 7, 2019, 3, 26 - 35.
Статия 2017
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 526 - 535.
Статия 2017
Management in the Innovation Society: International Conference on Management and Industrial Engineering , Bucharest: Niculescu Publishing House , 2017, 8, 515 - 525.
Статия 2017
FAIMA Business and Management Journal, Editura Niculescu, Vol. 5, 2017, Issue 3, 27 - 38.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Статия 2015
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 580-585.
Статия 2015
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 527-540.
Статия 2015
International Conference on Management and Industrial Engineering, Bucharest: Niculescu Publishing House, 2015, 7, 517-526.
Статия 2014
Izvestiya. Journal of University of Economics – Varna, 2014, 4, 38 - 51.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 4, с. 42 - 56.
Преглед на всички публикации