Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Велина Колева

гл. ас. д-р Велина Колева

505

v1koleva@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 505: 15:30-17:30

Сряда, кабинет 505: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

, кабинет : -

Дисциплина Курс и Специалност
Фирмена култура Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Организационно поведение Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 2-315 Л Организационно поведение 24, 25, 26
13:30 15:00 2-315 Л Фирмена култура 24, 25, 26
Сряда
09:15 11:00 H-101 У Организационно поведение 25
11:15 13:00 H-104 У Организационно поведение 24
13:30 15:00 319 У Организационно поведение 26
Четвъртък
09:15 11:00 2-129 У Фирмена култура 25, 26
11:15 13:00 2-132 У Фирмена култура 24
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economics Publ. House, 2019, 209 - 224.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 25 октомври 2019, Варна : Наука и икономика, 2019, 202 - 215.
Учебник 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 80.
Статия 2018
Eastern Academic Journal : [Online] : [Електронен ресурс], Bourgas : Miracle A Ltd., Available from: https:// www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1993, , 2018, 1, March , p. 51 - 62.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, Достъпен на https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=576188, 2017, с. 144 - 152.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016.
Статия 2016
Journal Association 1901 "SEPIKE" [Online]. Available from: http://www.sepikecloud.com/ , 2016, Ed. 12, p. 90-93.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 48 - 55.
Доклад 2014
// Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 45 год. от създаването на кат. Информатика в ИУ - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 223 - 234.
Преглед на всички публикации