Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Велина Колева

гл. ас. д-р Велина Колева

505

v1koleva@ue-varna.bg

Консултации

Всеки делничен ден, -

Дати за неположени изпити

, кабинет : -

Управление на персонала
Управление на човешките ресурси
Управление на конфликти и антикорупционни практики
Практикум по човешки ресурси
Организационни конфликти и управление на стреса
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 80.
Статия 2018
Eastern Academic Journal : [Online] : [Електронен ресурс], Bourgas : Miracle A Ltd., Available from: https:// www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1993, , 2018, 1, March , p. 51 - 62.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, Достъпен на https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=576188, 2017, с. 144 - 152.
Статия 2016
Journal Association 1901 "SEPIKE" [Online]. Available from: http://www.sepikecloud.com/ , 2016, Ed. 12, p. 90-93.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2014
// Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 45 год. от създаването на кат. Информатика в ИУ - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 223 - 234.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 48 - 55.
Монография 2013
- Варна : Община Варна, 2013. - 57 с.
Доклад 2012
// Човешкият фактор в управлението : Юбил. науч.-практ. конф., 12 - 13 окт. 2012 : Сб. докл. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012, с. 333 - 337.
Преглед на всички публикации