Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Велина Колева

гл. ас. д-р Велина Колева

505

v1koleva@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 505: 17:00-19:00

Четвъртък, кабинет 505: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

14 ное 2019, кабинет 505 : 13:30-

10 дек 2019, кабинет 505: 17:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Фирмена култура Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Организационно поведение Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Организационно поведение Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси - СПНУ (Редовно обучение)
Организационно поведение Курс 6, Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО (Редовно обучение)
Формиране и мотивация на човешките ресурси Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси (Редовно обучение)
Формиране и мотивация на човешките ресурси Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси - СПНУ (Редовно обучение)
Формиране и мотивация на човешките ресурси Курс 6, Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-127 У Формиране и мотивация на човешките ресурси 26, 27, 62
13:30 16:00 2-310 Л Организационно поведение 36, 37, 38
16:15 19:00 2-127 Л Организационно поведение 27, 62
Вторник
13:30 15:00 447 У Организационно поведение 37
15:15 17:00 447 У Организационно поведение 36
Сряда
07:30 10:00 H-208 Л Формиране и мотивация на човешките ресурси 1 26, 27, 62
10:15 13:00 H-208 Л Формиране и мотивация на човешките ресурси 26, 27, 62
17:15 19:00 232 У Организационно поведение 38
Четвъртък
07:30 10:00 2-127 У Организационно поведение 27, 62
11:15 13:00 127Г Л Фирмена култура 36, 37, 38
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 80.
Статия 2018
Eastern Academic Journal : [Online] : [Електронен ресурс], Bourgas : Miracle A Ltd., Available from: https:// www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1993, , 2018, 1, March , p. 51 - 62.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, Достъпен на https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=576188, 2017, с. 144 - 152.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Статия 2016
Journal Association 1901 "SEPIKE" [Online]. Available from: http://www.sepikecloud.com/ , 2016, Ed. 12, p. 90-93.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 48 - 55.
Доклад 2014
// Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 45 год. от създаването на кат. Информатика в ИУ - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 223 - 234.
Монография 2013
- Варна : Община Варна, 2013. - 57 с.
Доклад 2012
// Човешкият фактор в управлението : Юбил. науч.-практ. конф., 12 - 13 окт. 2012 : Сб. докл. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012, с. 333 - 337.
Преглед на всички публикации