Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Велина Колева

гл. ас. д-р Велина Колева

гл. ас. д-р Велина Колева

505

v1koleva@ue-varna.bg

Консултациите се провеждат онлайн на следния линк - https://meet.google.com/ioj-skgz-mfn.

Консултации

Вторник, 10:00-12:00

Сряда, 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

23 мар 2021, кабинет Тестови център: 10:00-11:00

13 апр 2021, кабинет Тестови център: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на персонала Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Управление на персонала Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Управление на конфликти и антикорупционни практики Курс 4, СА (Редовно обучение)
Управление на конфликти и антикорупционни практики Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Управление на стреса в публичния сектор Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Управление на стреса в публичния сектор Курс 5, ПМАВ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 2-131 Л Управление на човешките ресурси 32, 33, 34
Сряда
10:15 13:00 2-320 Л Управление на конфликти и антикорупционни практики 22, 23
Четвъртък
13:30 16:00 2-313 У Управление на конфликти и антикорупционни практики 22, 23
Вид Година Публикация
Статия 2020
Известия, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 4, 381 - 400.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Международна научно-практическа конференция : Сборник с доклади, 25 септ. 2020, Варна : Наука и икономика, 2020, 201 - 209.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economics Publ. House, 2019, 209 - 224.
Учебник 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 80.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 25 октомври 2019, Варна : Наука и икономика, 2019, 202 - 215.
Статия 2018
Eastern Academic Journal : [Online] : [Електронен ресурс], Bourgas : Miracle A Ltd., Available from: https:// www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1993, , 2018, 1, March , p. 51 - 62.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, Достъпен на https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=576188, 2017, с. 144 - 152.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Статия 2016
Journal Association 1901 "SEPIKE" [Online]. Available from: http://www.sepikecloud.com/ , 2016, Ed. 12, p. 90-93.
Преглед на всички публикации