Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Велина Колева-Сачкова

гл. ас. д-р Велина Колева-Сачкова

гл. ас. д-р Велина Колева-Сачкова

505

v1koleva@ue-varna.bg

Консултации на място

Понеделник, кабинет 505: 13:30-15:30

Петък, кабинет 505: 13:30-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Организационно поведение Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в публичния сектор Курс 3, СА (Редовно обучение)
Организационни конфликти и управление на стреса Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 304 Л Организационно поведение 1, 2
11:15 13:00 304 У Организационни конфликти и управление на стреса 1
Вторник
10:15 13:00 2-320 Л Управление на човешките ресурси в публичния сектор 3
Сряда
13:30 15:00 2-312 У Организационно поведение 2
Четвъртък
11:15 13:00 2-221 Л Организационни конфликти и управление на стреса 1, 2
13:30 15:00 2-221 У Организационни конфликти и управление на стреса 2
Петък
11:15 13:00 2-217 У Организационно поведение 1
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Съдебна администрация Управление на конфликти и антикорупционни практики 4 4 1-56 03.05.2023 09:00 - 10:00
Публична администрация Управление на конфликти и антикорупционни практики 4 3 1-55 10.05.2023 11:00 - 12:00
Мениджмънт на организациите Управление на персонала 5 3 1-56 19.05.2023 14:00 - 15:00
Мениджмънт на организациите - СНУ Управление на персонала 5 4 1-56 19.05.2023 14:00 - 15:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Управление на персонала 6 44 1-56 19.05.2023 14:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 1, 63-75., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, Варна : Наука и икономика, 2022, 210-224., ISSN(онлайн) 2815-5084, ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 77-95.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 222-229.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Статия 2020
Известия, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 4, 381 - 400.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Международна научно-практическа конференция : Сборник с доклади, 25 септ. 2020, Варна : Наука и икономика, 2020, 262 - 271.
Учебник 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 80.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economics Publ. House, 2019, 209 - 224.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 25 октомври 2019, Варна : Наука и икономика, 2019, 202 - 215.
Преглед на всички публикации