Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Велина Колева

гл. ас. д-р Велина Колева

505

v1koleva@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 505: 11:00-13:00

Сряда, кабинет 505: 16:30-18:30

Дати за неположени изпити

16 мар 2020, кабинет 505: 11:00-13:00

13 апр 2020, кабинет 505: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на персонала Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на персонала Курс 6, (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Управление на конфликти и антикорупционни практики Курс 4, Публична администрация (Редовно обучение)
Практикум по човешки ресурси Курс 5, (Редовно обучение)
Практикум по човешки ресурси Курс 5, (Редовно обучение)
Практикум по човешки ресурси Курс 6, (Редовно обучение)
Организационни конфликти и управление на стреса Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 H-210 Л Управление на конфликти и антикорупционни практики 17
16:15 19:00 304 Л Организационни конфликти и управление на стреса 36, 37, 38
Вторник
10:15 13:00 2-317 У Управление на конфликти и антикорупционни практики 17
Сряда
13:30 16:00 2-311 У Организационни конфликти и управление на стреса 36, 37, 38
Петък
08:15 11:00 2-310 Л Управление на човешките ресурси 24, 25, 26
13:30 16:00 223 Л Практикум по човешки ресурси 26, 27, 62
16:15 19:00 223 У Практикум по човешки ресурси 1 26, 27, 62
2020-02-26 (Сряда)
11:15 12:00 2-222 Л Управление на персонала 47, 61
12:15 13:00 2-222 У Управление на персонала 47, 61
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 80.
Статия 2018
Eastern Academic Journal : [Online] : [Електронен ресурс], Bourgas : Miracle A Ltd., Available from: https:// www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1993, , 2018, 1, March , p. 51 - 62.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, Достъпен на https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=576188, 2017, с. 144 - 152.
Статия 2016
Journal Association 1901 "SEPIKE" [Online]. Available from: http://www.sepikecloud.com/ , 2016, Ed. 12, p. 90-93.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 48 - 55.
Доклад 2014
// Информационните технологии в бизнеса и образованието : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 45 год. от създаването на кат. Информатика в ИУ - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 223 - 234.
Монография 2013
- Варна : Община Варна, 2013. - 57 с.
Доклад 2012
// Човешкият фактор в управлението : Юбил. науч.-практ. конф., 12 - 13 окт. 2012 : Сб. докл. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2012, с. 333 - 337.
Преглед на всички публикации