Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Велина Колева-Сачкова

гл. ас. д-р Велина Колева-Сачкова

гл. ас. д-р Велина Колева-Сачкова

505

v1koleva@ue-varna.bg

Консултациите се провеждат онлайн на следния линк - https://meet.google.com/ioj-skgz-mfn.

Консултации

Сряда, кабинет 505: 15:30-17:30

Четвъртък, кабинет 505: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

05 ное 2021, кабинет 55: 14:00-15:00

03 дек 2021, кабинет 55: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Фирмена култура Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Организационно поведение Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Организационно поведение Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Организационно поведение Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Формиране и мотивация на човешките ресурси Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Формиране и мотивация на човешките ресурси Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Формиране и мотивация на човешките ресурси Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-223 Л Организационно поведение 32, 33, 34
13:30 15:00 2-314 У Фирмена култура 34
16:15 19:00 2-229 У Формиране и мотивация на човешките ресурси 10, 11, 52
Вторник
09:15 11:00 2-314 У Фирмена култура 32
11:15 13:00 2-314 У Фирмена култура 33
16:15 19:00 2-228 Л Формиране и мотивация на човешките ресурси 10, 11, 52
Сряда
08:15 11:00 2-228 У Организационно поведение 11, 52
11:15 13:00 2-223 Л Фирмена култура 32, 33, 34
13:30 15:00 2-217 У Организационно поведение 33
Четвъртък
13:30 15:00 304 У Организационно поведение 34
15:15 17:00 304 У Организационно поведение 32
Петък
07:30 10:00 H-211 Л Формиране и мотивация на човешките ресурси 1 10, 11, 52
10:15 13:00 H-210 Л Организационно поведение 11, 52
Вид Година Публикация
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 77-95.
Статия 2020
Известия, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 4, 381 - 400.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Международна научно-практическа конференция : Сборник с доклади, 25 септ. 2020, Варна : Наука и икономика, 2020, 262 - 271.
Учебник 2019
Варна : Знание и бизнес, 2019, 80.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economics Publ. House, 2019, 209 - 224.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 25 октомври 2019, Варна : Наука и икономика, 2019, 202 - 215.
Статия 2018
Eastern Academic Journal : [Online] : [Електронен ресурс], Bourgas : Miracle A Ltd., Available from: https:// www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1993, , 2018, 1, March , p. 51 - 62.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, Достъпен на https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=576188, 2017, с. 144 - 152.
Учебник 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 382.
Преглед на всички публикации