Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Катя Владова

гл. ас. д-р Катя Владова

гл. ас. д-р Катя Владова

505

+359882164617

vladova_k@ue-varna.bg

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 505: 16:00-17:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/uja-xtgy-vkw, 13:00-14:00

Дати за неположени изпити

12 мар 2024, кабинет 56: 09:00-10:00

16 апр 2024, кабинет 56: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СА (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, СА (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, СО (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Корпоративно ръководство Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-311 Л Корпоративно ръководство 1, 2
Вторник
10:15 13:00 H-202 У Корпоративно ръководство 1
13:30 15:00 H-211 У Предприемачество 45
15:15 17:00 316 Л Предприемачество 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Сряда
10:15 13:00 H-205 У Корпоративно ръководство 2
Четвъртък
09:15 11:00 304 У Мениджмънт 30
11:15 13:00 314A У Мениджмънт 40
13:30 16:00 316 Л Мениджмънт 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Петък
07:30 10:00 H-210 Л Мениджмънт 40
10:15 13:00 128 Л Мениджмънт 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 39
13:30 15:00 H-210 Л Предприемачество 45
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт Корпоративно ръководство 4 1 1-56 15.05.2024 13:00 - 14:00
Мениджмънт Корпоративно ръководство 4 2 1-56 15.05.2024 14:00 - 15:00
Бизнес икономика Мениджмънт 1 5 1-58 05.06.2024 13:00 - 14:00
Недвижими имоти и инвестиции Мениджмънт 1 6 1-58 05.06.2024 14:00 - 15:00
Стокознание и митническа дейност Мениджмънт 1 13 1-58 05.06.2024 12:00 - 13:00
Мениджмънт Мениджмънт 1 1 1-55 06.06.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт Мениджмънт 1 2 1-55 06.06.2024 15:00 - 16:00
Съдебна администрация Мениджмънт 1 3 1-55 06.06.2024 16:00 - 17:00
Публична администрация Мениджмънт 1 39 1-55 06.06.2024 15:00 - 16:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Мениджмънт 1 7 1-55 07.06.2024 12:00 - 13:00
Дигитални технологии в бизнеса Мениджмънт 1 8 1-55 07.06.2024 13:00 - 14:00
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Мениджмънт 1 40 1-56 10.06.2024 15:00 - 16:00
Маркетинг Мениджмънт 1 11 1-56 11.06.2024 09:00 - 10:00
Маркетинг Мениджмънт 1 12 1-56 11.06.2024 08:00 - 09:00
Индустриален бизнес и предприемачество Мениджмънт 1 14 1-56 11.06.2024 10:00 - 11:00
Логистика Мениджмънт 1 15 1-56 12.06.2024 15:00 - 16:00
Икономика и търговия Мениджмънт 1 16 1-56 12.06.2024 13:00 - 14:00
Икономика и търговия Мениджмънт 1 17 1-56 12.06.2024 14:00 - 15:00
Дигитални медии и ПР Мениджмънт 1 9 1-55 13.06.2024 09:00 - 10:00
Дигитални медии и ПР Мениджмънт 1 10 1-55 13.06.2024 10:00 - 11:00
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Предприемачество 2 45 Н-207 14.06.2024 13:00 - 15:00
Аграрен бизнес Предприемачество 2 4 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Дигитални технологии в бизнеса Предприемачество 2 8 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Дигитални медии и ПР Предприемачество 2 9 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Дигитални медии и ПР Предприемачество 2 10 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Маркетинг Предприемачество 2 11 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Маркетинг Предприемачество 2 12 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Икономика и търговия Предприемачество 2 13 1-56 18.06.2024 15:00 - 16:00
Индустриален бизнес и предприемачество Предприемачество 2 14 1-56 18.06.2024 14:00 - 15:00
Логистика Предприемачество 2 15 1-56 18.06.2024 16:00 - 17:00
Туризъм Предприемачество 2 31 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Туризъм Предприемачество 2 33 1-56 18.06.2024 13:00 - 14:00
Мениджмънт Предприемачество 2 2 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Съдебна администрация Предприемачество 2 3 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Бизнес икономика Предприемачество 2 5 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Недвижими имоти и инвестиции Предприемачество 2 6 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Предприемачество 2 7 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Стокознание и митническа дейност Предприемачество 2 16 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Стокознание и митническа дейност Предприемачество 2 17 1-56 19.06.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и одит Предприемачество 2 19 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Счетоводство и финанси Предприемачество 2 21 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Финанси Предприемачество 2 22 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Финанси Предприемачество 2 23 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Социална сигурност и застраховане Предприемачество 2 24 1-56 19.06.2024 13:00 - 14:00
Международни икономически отношения Предприемачество 2 28 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Международни икономически отношения Предприемачество 2 29 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Предприемачество 2 30 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Предприемачество 2 32 1-56 19.06.2024 12:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 11:00 - 12:00 1-55
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Business Process Management Journal, Bingley : Emerald Publ. Ltd., 29, 2023, 3, 911-928., ISSN(печатно) 1463-7154, ISSN(онлайн) 1463-7154 / DOI 10.1108/BPMJ-09-2022-0420 / Scopus / Линк
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 230., ISBN(онлайн) 978-954-21-0996-9
Статия 2018
FAIMA [Facultatea de antreprenoriat, ingineria si managementul afacerilor] Business & Management Journal , Bucharest : NICULESCU Publ. House, 6, 2018, 4, December, 5-12., ISBN(печатно) 2344-4088, ISBN(онлайн) 2344-4088 / Линк
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електр. и дистанц. обучение - ИУ - Варна, 2018, 101., ISBN(онлайн) 978-954-21-0959-4 / Линк
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2017
Management in the Innovation Society : 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, October 12 - 14, 2017, Bucharest : Nikulesku Publ. House, 2017, 206 - 214.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Науката в служба на обществото : Научна конференция, 27 окт. 2017], Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 181 - 188.
Статия 2017
Management in the Innovation Society : 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, October 12 - 14, 2017 , Bucharest : Niculescu Publ. House, 2017, Iss. 8, 44 - 50.
Статия 2015
Management - The Key Driver for Creating Value : The 7th Inernational Conference of Management and Industrial Engineering : ICMIE 2015, October 22nd-23rd, 2015, University of POLITEHNICA, Bucharest, Bucharest : NICULESCU Publ. House, 2015, pp. 527-540., ISSN(печатно) 2344-0937
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Преглед на всички публикации