Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Катя Владова

гл. ас. д-р Катя Владова

гл. ас. д-р Катя Владова

505

+359882164617

vladova_k@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 505: 11:00-13:00

Сряда, кабинет 505: 17:00-19:00

Дисциплина Курс и Специалност
Организационно проектиране Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 H-202 У Организационно проектиране 2
13:30 15:00 H-205 У Организационно проектиране 1
Петък
08:15 11:00 2-311 Л Организационно проектиране 1, 2
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт Корпоративно ръководство 4 1 1-55 17.05.2023 09:00 - 10:00
Мениджмънт Корпоративно ръководство 4 2 1-55 17.05.2023 10:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Business Process Management Journal, Bingley : Emerald Publ. Ltd., 29, 2023, 3, 911-928., ISSN(печатно) 1463-7154, ISSN(онлайн) 1463-7154 / DOI 10.1108/BPMJ-09-2022-0420 / Scopus / Линк
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2018
FAIMA Business & Management Journal, NICULESCU Publishing, Vol. 6, 2018, Issue 4, pp. 5-12., ISBN(печатно) 2344-4088, ISBN(онлайн) 2344-4088 / Линк
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Науката в служба на обществото : Научна конференция, 27 окт. 2017], Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 181 - 188.
Статия 2017
Management in the Innovation Society : 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, October 12 - 14, 2017 , Bucharest : Niculescu Publ. House, 2017, Iss. 8, 44 - 50.
Статия 2017
Management in the Innovation Society : 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, October 12 - 14, 2017, Bucharest : Nikulesku Publ. House, 2017, 206 - 214.
Статия 2015
7th International Conference of Management and Industrial Engineering, ICMIE 2015, Bucharest, NICULESCU Publishing House, 2015, Issue 7, pp. 573 - 579.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Статия 2015
7th International Conference of Management and Industrial Engineering, ICMIE 2015, Bucharest, NICULESCU Publishing House, 2015, Issue 7, pp. 580 - 585.
Преглед на всички публикации