Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Катя Владова

гл. ас. д-р Катя Владова

505

+359882164617

vladova_k@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 505: 15:00-17:00

Вторник, кабинет 505: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

10 окт 2019, кабинет 56 (за първи курс): 11:00-12:00

Вид Година Публикация
Статия 2017
Management in the Innovation Society : 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, October 12 - 14, 2017, Bucharest : Nikulesku Publ. House, 2017, 206 - 214.
Статия 2017
Management in the Innovation Society : 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, October 12 - 14, 2017 , Bucharest : Niculescu Publ. House, 2017, Iss. 8, 44 - 50.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки [Науката в служба на обществото : Научна конференция, 27 окт. 2017], Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 181 - 188.
Преглед на всички публикации