Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Мирослав Владимиров

гл. ас. д-р Мирослав Владимиров

гл. ас. д-р Мирослав Владимиров

505

0882164616

vladimirov@ue-varna.bg

https://mvconsult.bg/

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 505: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/ciw-wbbc-wxe, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

16 окт 2023, кабинет 505: 13:00-14:00

04 дек 2023, кабинет 505: 13:00-14:00

Планиране и прогнозиране
Мениджмънт на публичните инвестиции
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Публична администрация Мениджмънт на публичните инвестиции 4 3 1-305 15.05.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
International Journal of Information Technology & Decision Making, Singapore : World Scientific Publishing Co. Pte Ltd, 21, 2022, 2, 643-664., ISSN(печатно) 0219-6220 , ISSN(онлайн) 1793-6845 / DOI 10.1142/S0219622021500589 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2021
TechSys 2021 - Engineering, Technologies and Systems : 10th International Scientific Conference, 27-29 May 2021, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch : Proceedings , Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2449, 2021, 1, 040018-1 - 40018-8 [33-40]. - (AIP Conference Proceedings ; 2449, 1)., ISBN(печатно) 978-0-7354-4397-6, ISBN(онлайн) 978-0-7354-4397-6 / Scopus
Статия 2021
2021 IEEE 30th International Scientific Conference Electronics (ET), 15-17 September 2021, Sozopol, Bulgaria : Conference Proceedings, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 156-161., ISBN(печатно) 978-1-6654-4519-1, ISBN(онлайн) 978-166544518-4 / DOI 10.1109/ET52713.2021.9580100 / Scopus
Статия 2021
Journal of Informatics and Innovative Technologies (JIIT), Sofia : Institute of Informatics and Inovative Technologies, 2021, 1(3), 17-26.
Статия 2021
12ht National Conference with International Participation (ELECTRONICA 2021), May 27-28, 2021, Sofia, Bulgaria, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021, 39-42., ISBN(печатно) 978-1-6654-1168-4, ISBN(онлайн) 978-1-6654-4061-5 / DOI 10.1109/ELECTRONICA52725.2021.9513664 / Линк
Статия 2021
Expert Systems with Applications : An International Journal, Amsterdam : Elsevier Ltd., 186, 2021, 115719-1 - 115719-13., ISSN(печатно) 0957-4174, ISSN(онлайн) 1873-6793 / DOI 10.1016/j.eswa.2021.115719 / Scopus / Web of Science
Статия 2021
TechSys 2021 - Engineering, Technologies and Systems : 10th International Scientific Conference, 27-29 May 2021, Technical University of Sofia, Plovdiv Branch : Proceedings, Sofia : Technical University of Sofia, 2021, 33-40.
Студия 2021
Advanced Aspects of Engineering Research : [Monogrphy], Hooghly, India : B P International, 2021, 63-81. - (B P International ; 15)., ISBN(печатно) 978-93-91215-90-3, ISBN(онлайн) 978-93- 91215-95-8 / DOI 10.9734/bpi/aaer/v15/9764D
Статия 2021
Sustainability, Basel, Switzerland : Multidisciplinary Digital Publishing Institute , 13, 2021, 4, 2315 - 1-14., ISSN(онлайн) 2071-1050 / DOI 10.3390/su13042315 / Web of Science
Статия 2021
Cybernetics and Information Technologies, Sofia : Institute of Information and Communication Technologies. BAS, 21, 2021, 1, 19-31., ISSN(печатно) 1311-9702, ISSN(онлайн) 1314-4081 / DOI 10.2478/cait-2021-0002 / Web of Science
Преглед на всички публикации