Икономически университет - Варна

проф. д-р Цвета Зафирова

проф. д-р Цвета Зафирова

229в

tzveta_zafirova@ue-varna.bg

Автобиография

Дати за неположени изпити

18 май 2020, кабинет Тестови център: 15:00-16:00

Стратегическо управление
Международен мениджмънт
Управление на публичния сектор
Управление на публични услуги
Европейска бизнес политика
Вид Година Публикация
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 72 - 80.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 64 - 74.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 252 - 261.
Доклад 2018
Актуални проблеми на сигурността : Научна конференция, 25 - 26 октомври 2018 : Т. 5 , В. Търново : НВУ В. Левски, 5, 2018, с. 75 - 85.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 396.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения, Варна: Наука и икономика, 2017, 1, 293-297.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 279 - 290.
Статия 2017
Journal of Advanced Research in Law and Economics, ASERS Publishing, VIII, 2017, 2(24), 357 - 369.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 389 с.
Доклад 2016
Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Бизнес и мениджмънт, Русе: РУ „А. Кънчев”, 2016, 129-133.
Преглед на всички публикации