Икономически университет - Варна

проф. д-р Цвета Зафирова

проф. д-р Цвета Зафирова

229в

tzveta_zafirova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 229 в: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 229 в само магистри МО: 15:15-16:00

Дати за неположени изпити

24 мар 2020, кабинет 56 зала: 13:00-14:00

07 апр 2020, кабинет 55 зала: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стратегическо управление Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Международен мениджмънт Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Управление на публичния сектор Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Управление на публични услуги Курс 3, Публична администрация (Редовно обучение)
Европейска бизнес политика Курс 5, (Редовно обучение)
Европейска бизнес политика Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 H-207 Л Управление на публични услуги 23
16:15 19:00 127Г Л Управление на публичния сектор 24, 25, 26
Четвъртък
10:15 13:00 301 Л Стратегическо управление 32, 33, 34
13:30 16:00 220 Л Международен мениджмънт 36, 37, 38
Петък
10:15 13:00 2-311 Л Международен мениджмънт 1 36, 37, 38
2020-02-24 (Понеделник)
11:15 12:00 229 В Л Европейска бизнес политика 47, 61
Вид Година Публикация
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 72 - 80.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 64 - 74.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 252 - 261.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 396.
Доклад 2018
Актуални проблеми на сигурността : Научна конференция, 25 - 26 октомври 2018 : Т. 5 , В. Търново : НВУ В. Левски, 5, 2018, с. 75 - 85.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 279 - 290.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения, Варна: Наука и икономика, 2017, 1, 293-297.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 389 с.
Статия 2017
Journal of Advanced Research in Law and Economics, ASERS Publishing, VIII, 2017, 2(24), 357 - 369.
Студия 2016
Икономика 21, АИ „Ценов”, 6, 2016, 1, 3-21.
Преглед на всички публикации