Икономически университет - Варна

проф. д-р Цвета Зафирова

проф. д-р Цвета Зафирова

229в

tzveta_zafirova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Всеки делничен ден, кабинет 229в: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

18 май 2020, кабинет : 15:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стратегическо управление в публичния сектор Курс 4, Публична администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 303 Л Стратегическо управление в публичния сектор 23
Вид Година Публикация
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 72 - 80.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 64 - 74.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 252 - 261.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 396.
Доклад 2018
Актуални проблеми на сигурността : Научна конференция, 25 - 26 октомври 2018 : Т. 5 , В. Търново : НВУ В. Левски, 5, 2018, с. 75 - 85.
Статия 2017
Journal of Advanced Research in Law and Economics, ASERS Publishing, VIII, 2017, 2(24), 357 - 369.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 389 с.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения, Варна: Наука и икономика, 2017, 1, 293-297.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 279 - 290.
Доклад 2016
Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, Бизнес и мениджмънт, Русе: РУ „А. Кънчев”, 2016, 129-133.
Преглед на всички публикации