Икономически университет – Варна

проф. д-р Цвета Зафирова

проф. д-р Цвета Зафирова

229в

tzveta_zafirova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/bip-hwze-een - линк в часовете за консултации

Автобиография

Посочените дати за изпити през семестъра са само за приравнителни изпити и за студенти на индивидуален план!

Консултации

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/bip-hwze-een : 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

30 ное 2020, кабинет eLearn: 13:00-14:00

07 дек 2020, кабинет eLearn: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стратегическо управление Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Стратегическо управление Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Стратегическо управление в публичния сектор Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Публичен кризисен мениджмънт Курс 5, ПМАВ (Редовно обучение)
Публичен кризисен мениджмънт Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Публичен кризисен мениджмънт Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Управление на публичните услуги Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Кризисен мениджмънт Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Кризисен мениджмънт Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Кризисен мениджмънт Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 303 Л Стратегическо управление в публичния сектор 23
Вторник
13:30 16:00 2-311 Л Кризисен мениджмънт 23, 24, 25, 26, 59, 60
2020-10-20 (Вторник)
12:15 13:00 2-228 Л Управление на публичните услуги 60
2020-10-21 (Сряда)
08:15 09:00 H-208 Л Стратегическо управление 22, 72
Вид Година Публикация
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 72 - 80.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 64 - 74.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Съюз на учените -Варна, 8, 2019, 3, 72 - 80.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 252 - 261.
Доклад 2018
Актуални проблеми на сигурността : Научна конференция, 25 - 26 октомври 2018 : Т. 5 , В. Търново : НВУ В. Левски, 5, 2018, с. 75 - 85.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 396.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения, Варна: Наука и икономика, 2017, 1, 293-297.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 279 - 290.
Статия 2017
Journal of Advanced Research in Law and Economics, ASERS Publishing, VIII, 2017, 2(24), 357 - 369.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 389 с.
Преглед на всички публикации