Икономически университет – Варна

проф. д-р Цвета Зафирова

проф. д-р Цвета Зафирова
Консултации

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/bip-hwze-een : 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2021, кабинет eLearn: 14:00-15:00

08 апр 2021, кабинет eLearn: 14:00-15:00

Стратегическо управление
Международен мениджмънт
Управление на публичния сектор
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 200.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 100 - 108.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 64 - 74.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Съюз на учените -Варна, 8, 2019, 3, 72 - 80.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 72 - 80.
Доклад 2018
Актуални проблеми на сигурността : Научна конференция, 25 - 26 октомври 2018 : Т. 5 , В. Търново : НВУ В. Левски, 5, 2018, с. 75 - 85.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 396.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 252 - 261.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 389 с.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения, Варна: Наука и икономика, 2017, 1, 293-297.
Преглед на всички публикации