Икономически университет - Варна

проф. д-р Цвета Зафирова

проф. д-р Цвета Зафирова

229в

tzveta_zafirova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 229 в: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

02 дек 2019, кабинет 56 зала: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стратегическо управление Курс 5, Мениджмънт на организациите - СПНУ (Редовно обучение)
Стратегическо управление Курс 6, Мениджмънт на организациите - ДНДО (Редовно обучение)
Стратегическо управление в публичния сектор Курс 4, Публична администрация (Редовно обучение)
Публичен кризисен мениджмънт Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт (Редовно обучение)
Публичен кризисен мениджмънт Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт - СПНУ (Редовно обучение)
Публичен кризисен мениджмънт Курс 6, Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО (Редовно обучение)
Управление на публичните услуги Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт - СПНУ (Редовно обучение)
Управление на публичните услуги Курс 6, Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО (Редовно обучение)
Кризисен мениджмънт Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси (Редовно обучение)
Кризисен мениджмънт Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси - СПНУ (Редовно обучение)
Кризисен мениджмънт Курс 6, Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 H-208 Л Стратегическо управление в публичния сектор 17
13:30 16:00 221 Л Кризисен мениджмънт 2 26, 27, 28, 29, 62, 63
Сряда
16:15 19:00 H-208 Л Кризисен мениджмънт 26, 27, 28, 29, 62, 63
2019-10-15 (Вторник)
09:15 10:00 229 В Л Стратегическо управление 47, 61
2019-10-16 (Сряда)
14:15 15:00 H-207 Л Управление на публичните услуги 29, 63
Вид Година Публикация
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 72 - 80.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 64 - 74.
Доклад 2018
Актуални проблеми на сигурността : Научна конференция, 25 - 26 октомври 2018 : Т. 5 , В. Търново : НВУ В. Левски, 5, 2018, с. 75 - 85.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 396.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 252 - 261.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 279 - 290.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения, Варна: Наука и икономика, 2017, 1, 293-297.
Статия 2017
Journal of Advanced Research in Law and Economics, ASERS Publishing, VIII, 2017, 2(24), 357 - 369.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 389 с.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 340.
Преглед на всички публикации