Икономически университет – Варна

проф. д-р Цвета Зафирова

проф. д-р Цвета Зафирова

проф. д-р Цвета Зафирова

229в

tzveta_zafirova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/bip-hwze-een - линк в часовете за консултации

Автобиография

Линк в часовете за консултации и за часовете в датите на неположените изпити https://meet.google.com/bip-hwze-een

Консултации

Четвъртък, кабинет посочен линк: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

04 ное 2021, кабинет посочен линк : 11:00-12:00

02 дек 2021, кабинет посочен линк: 11:00-12:00

Стратегическо управление
Кризисен мениджмънт
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 200.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 100 - 108.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Съюз на учените -Варна, 8, 2019, 3, 72 - 80.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 72 - 80.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 64 - 74.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 396.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 252 - 261.
Доклад 2018
Актуални проблеми на сигурността : Научна конференция, 25 - 26 октомври 2018 : Т. 5 , В. Търново : НВУ В. Левски, 5, 2018, с. 75 - 85.
Статия 2017
Journal of Advanced Research in Law and Economics, ASERS Publishing, VIII, 2017, 2(24), 357 - 369.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 389 с.
Преглед на всички публикации