Икономически университет – Варна

проф. д-р Анастасия Станчева Неактивен

проф. д-р Анастасия Станчева

проф. д-р Анастасия Станчева Неактивен

313в

a.stancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, 16:00-18:00

Вид Година Публикация
Учебник 2014
- 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : СТЕНО, 2014. - 336 с. : с табл., диагр.
Учебно помагало 2012
Варна : СТЕНО, 2012, 125., ISBN(печатно) 978-954-449-593-0 / Линк
Студия 2010
Годишник на ИУ, 82, 2010, 109-148.
Учебник 2010
Варна: Наука и икономика, 2010, 460 с.
Учебник 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Доклад 2007
Infusing Research and Knowledge in South-East Europe : 2nd Annual South-East European Doctoral Student Conference, 22-23 June 2007, Thessaloniki, Greece : Proceedings : Vol. 1. Trak 4. , Thessaloniki : South-East European Research Centre, 2007, Terzieva.pdf - 1-11., ISBN(онлайн) 978-960-89629-5-8 / Линк
Монография 2006
Варна: Унив. изд. Наука и икономика, Mонографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев", 2006.
Преглед на всички публикации