Икономически университет – Варна

доц. д-р Антоанета Стоянова

доц. д-р Антоанета Стоянова

доц. д-р Антоанета Стоянова

317в

0882164545

a.stoyanova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Петък, 11:15-12:15

Консултации

Петък, кабинет 317B: 09:15-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Стокови борси Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Митническа дейност Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-317 Л Стокови борси 18
Четвъртък
11:15 13:00 2-220 Л Митническа дейност 16, 17
Петък
07:30 09:00 H-214 У Митническа дейност 17
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Качество и експертиза на стоките Сертификация на стоките и услугите 5 16 1-55 05.05.2023 16:00 - 17:00
Качество и експертиза на стоките - СНУ Сертификация на стоките и услугите 5 17 1-55 05.05.2023 16:00 - 17:00
Качество и експертиза на стоките - ДНДО Сертификация на стоките и услугите 6 52 1-55 05.05.2023 16:00 - 17:00
Качество и експертиза на стоките - СПН Сертификация на стоките и услугите 6 61 1-55 05.05.2023 16:00 - 17:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
The 28th INTERNATIONAL MARITIME LECTURERS‘ ASSOCIATION CONFERENCE (IMLA 28) & The 33th INTERNATIONAL MARITIME ENGLISH CONFERENCE (IMEC 33), Nikola Vaptsarov Naval Academy Varna, Bulgaria, 2023, 231-238., ISBN(онлайн) ISBN 978-619-7428-96-4
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023 June 14th-16th, 2023 Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy: Proceedings of Scientific Papers , Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 58-64., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-6 / Линк
Студия 2023
Handbook of Research on Quality and Competitiveness in the Healthcare Services Sector, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 1-21., ISBN(печатно) 978-166-8481-03-5, ISBN(онлайн) 978-166-8481-04-2 / DOI 10.4018/978-1-6684-8103-5.ch001 / Scopus / Линк
Доклад 2023
The 28th International Maritime Lecturers' Association Conference (IMLA 28) & The 33th International Maritime English Conference (IMEC 33), Nikola Vaptsarov Naval Academy Varna, Bulgaria, 2023, 239-246., ISBN(онлайн) ISBN 978-619-7428-96-4
Статия 2022
Standards, Basel, Switzerland : MDPI Publ. , 2, 2022, 3, 329-351. / DOI 10.3390/standards2030023
Статия 2022
Научни трудове на УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 62, 2022, 2, 289-304., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 64-76., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 401-406., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Доклад 2021
The Response of the Forest-Based Sector to Changesin the Global Economy : 14th International Scientific Conference WoodEMA 2021, June 16th - 18th 2021, Koper, Slovenia : Proceedings, Koper, Slovenia : University of Ljubljana, 2021, 57-64., ISBN(печатно) 978-961614441-4, ISBN(онлайн) 978-961614441-4 / Scopus / Web of Science
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 153-162.
Преглед на всички публикации