Икономически университет – Варна

доц. д-р Антоанета Стоянова

доц. д-р Антоанета Стоянова

доц. д-р Антоанета Стоянова

317в

0882164545

a.stoyanova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 317B: 14:00-16:00

Консултации на място

Понеделник, кабинет 317B: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/rxn-wbnp-qvu, 14:00-15:00

Дати за неположени изпити

21 мар 2024, кабинет 317в: 09:00-10:00

08 апр 2024, кабинет 317в: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Сертификация на стоките и услугите * Курс 5, КЕС
Сертификация на стоките и услугите * Курс 5, КЕС-СНУ
Стокознание на битовите стоки Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Митническо представителство Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Управление на качеството на логистичната дейност Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 10:00 523 У Митническо представителство 16
10:15 13:00 232 Л Стокознание на битовите стоки 16, 17
16:15 18:00 523 У Митническо представителство 17
Петък
08:15 10:00 2-132 Л Митническо представителство 16, 17
11:15 13:00 2-225 Л Управление на качеството на логистичната дейност 15
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Качество и експертиза на стоките Сертификация на стоките и услугите 5 16 1-56 18.05.2024 10:00 - 11:00
Качество и експертиза на стоките - СНУ Сертификация на стоките и услугите 5 17 1-56 18.05.2024 10:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
28th International Maritime Lecturs Association Conference (IMLA 28) & 33th International Maritime English Conference (IMEC 33), 6th-9th September 2023, Varna, Bulgaria, Varna, Bulgaria : Nikola Vaptsarov Naval Academy, 2023, 231-238., ISBN(онлайн) 978-619-7428-96-4
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023 June 14th-16th, 2023 Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy: Conference Proceedings, Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 58-64., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-6 / Scopus / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 21-30., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.21 / Линк
Доклад 2023
Стокознание – традиции и перспективи : XIV научна конференция с международно участие : Посветена на 75-годишнината от създаването на катедра и специалност „Стокознание”, Варна, 20 октомври 2013 = Commodity Science - Traditions аnd Perspectives : XIV Scientific Conference with International Participation : Celebrating 75th Years Specialty and Department of „Commodity Science”, Varna, 20th October 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, 38-44., ISBN(онлайн) 978-954-21-1163-4 / Линк
Студия 2023
Handbook of Research on Quality and Competitiveness in the Healthcare Services Sector, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 1-21., ISBN(печатно) 978-166-8481-03-5, ISBN(онлайн) 978-166-8481-04-2 / DOI 10.4018/978-1-6684-8103-5.ch001 / Scopus / Линк
Доклад 2023
The 28th International Maritime Lecturs Association Conference (IMLA 28) & The 33th International Maritime English Conference (IMEC 33), 6th-9th September 2023, Varna, Bulgaria : Conference Proceedings, Varna : Nikola Vaptsarov Naval Academy, 2023, 239-246., ISBN(онлайн) 978-619-7428-96-4
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 401-406., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Статия 2022
Standards, Basel, Switzerland : MDPI Publ. , 2, 2022, 3, 329-351. / DOI 10.3390/standards2030023
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 64-76., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Научни трудове на УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 62, 2022, 2, 289-304., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Преглед на всички публикации