Икономически университет – Варна

доц. д-р Антоанета Стоянова

доц. д-р Антоанета Стоянова

доц. д-р Антоанета Стоянова

317в

0882164545

a.stoyanova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 317B: 14:00-16:00

Консултации на място

Понеделник, кабинет 317B: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/rxn-wbnp-qvu, 14:00-15:00

Дати за неположени изпити

21 мар 2024, кабинет 317в: 09:00-10:00

08 апр 2024, кабинет 317в: 10:00-11:00

Стокознание на битовите стоки
Митническо представителство
Управление на качеството на логистичната дейност
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Качество и експертиза на стоките Сертификация на стоките и услугите 5 16 1-56 18.05.2024 10:00 - 11:00
Качество и експертиза на стоките - СНУ Сертификация на стоките и услугите 5 17 1-56 18.05.2024 10:00 - 11:00
Стокознание и митническа дейност Стокознание на битовите стоки 3 16 1-56 14.06.2024 14:00 - 15:00
Стокознание и митническа дейност Стокознание на битовите стоки 3 17 1-56 14.06.2024 15:00 - 16:00
Логистика Управление на качеството на логистичната дейност 3 15 1-55 19.06.2024 12:00 - 13:00
Стокознание и митническа дейност Митническо представителство 3 16 1-56 20.06.2024 08:00 - 09:00
Стокознание и митническа дейност Митническо представителство 3 17 1-56 20.06.2024 09:00 - 10:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, организирана от катедра „Аграрна икономика“ при Икономически университет – Варна, в сътрудничество с Асоциация на земеделските производители в България и Регионална агенция по иновации и предприемачество - Варна, 12 октомври 2023 г. = Agribusiness and Rural Areas - Economy, Innovation and Growth : Conference Proceeding : Scientific and Practical Conference, Organized by the Department of Agricultural Economics, at the University of Economics - Varna, in Cooperation with the Association of Agricultural Producers in Bulgaria and Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations - Varna, 12 October 2023, Варна : Наука и икономика, 2024, 233-245., ISBN(онлайн) 978-954-21-1178-8 / Линк
Доклад 2024
17th International Scientific Conference Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: GREEN DEAL INITIATIVES, SUSTAINABLE MANAGEMENT, MARKET DEMANDS, AND NEW PRODUCTION PERSPECTIVES IN THE FORESTRY-BASED SECTOR, WoodEMA, i.a. – International Association for Economics and Management in Wood Processing and Furniture Manufacturing, 2024, 125-130., ISSN(онлайн) 978-953-8446-02-3 / Scopus / Линк
Доклад 2023
28th International Maritime Lecturs Association Conference (IMLA 28) & 33th International Maritime English Conference (IMEC 33), 6th-9th September 2023, Varna, Bulgaria, Varna, Bulgaria : Nikola Vaptsarov Naval Academy, 2023, 231-238., ISBN(онлайн) 978-619-7428-96-4
Доклад 2023
Стокознание – традиции и перспективи : XIV научна конференция с международно участие : Посветена на 75-годишнината от създаването на катедра и специалност „Стокознание”, Варна, 20 октомври 2013 = Commodity Science - Traditions аnd Perspectives : XIV Scientific Conference with International Participation : Celebrating 75th Years Specialty and Department of „Commodity Science”, Varna, 20th October 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, 38-44., ISBN(онлайн) 978-954-21-1163-4 / Линк
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023 June 14th-16th, 2023 Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy: Conference Proceedings, Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 58-64., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-6 / Scopus / Линк
Студия 2023
Handbook of Research on Quality and Competitiveness in the Healthcare Services Sector, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 1-21., ISBN(печатно) 978-166-8481-03-5, ISBN(онлайн) 978-166-8481-04-2 / DOI 10.4018/978-1-6684-8103-5.ch001 / Scopus / Линк
Доклад 2023
The 28th International Maritime Lecturs Association Conference (IMLA 28) & The 33th International Maritime English Conference (IMEC 33), 6th-9th September 2023, Varna, Bulgaria : Conference Proceedings, Varna : Nikola Vaptsarov Naval Academy, 2023, 239-246., ISBN(онлайн) 978-619-7428-96-4
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 21-30., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.21 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 401-406., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Статия 2022
Standards, Basel, Switzerland : MDPI Publ. , 2, 2022, 3, 329-351. / DOI 10.3390/standards2030023
Преглед на всички публикации