Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Величка Маринова

гл. ас. д-р Величка Маринова

гл. ас. д-р Величка Маринова

517

0882164544

0882164544

velichka.peewa@ue-varna.bg

Автобиография

Линк за провеждане на неположени изпити:
https://meet.google.com/owj-cter-uts

Консултации

Вторник, 11:00-13:00

Сряда, 13:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Микробиология на стоките Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Основи на стокознанието на промишлените стоки Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Митнически режими и процедури Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-221 Л Основи на стокознанието на промишлените стоки 18
Вторник
09:15 11:00 H-214 У Митнически режими и процедури 21
13:30 15:00 53 У Митнически режими и процедури 20
Сряда
15:15 17:00 304 Л Микробиология на стоките 18
Четвъртък
09:15 11:00 2-133 У Микробиология на стоките 18
11:15 13:00 2-133 У Микробиология на стоките 18
Петък
09:15 11:00 2-135 У Основи на стокознанието на промишлените стоки 18
11:15 13:00 2-135 У Основи на стокознанието на промишлените стоки 18
Вид Година Публикация
Статия 2022
Standards, Basel, Switzerland : MDPI Publ. , 2, 2022, 3, 329-351. / DOI 10.3390/standards2030023
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 1, 9-22.
Статия 2022
Научни трудове на УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 62, 2022, 2, 289-304., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, June 8th - 10th 2022 : Proceedings, Trnava, Slovakia : WoodEMA, 2022, 401-406., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 197., ISBN(печатно) 978-954-21-1117-7
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 3-13.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 271-278.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 279-285.
Доклад 2021
The Response of the Forest-Based Sector to Changesin the Global Economy : 14th International Scientific Conference WoodEMA 2021, June 16th - 18th 2021, Koper, Slovenia : Proceedings, Koper, Slovenia : University of Ljubljana, 2021, 57-64. / Web of Science
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 318 с..
Преглед на всички публикации