Икономически университет – Варна

х. ас. Петър Димитров Неактивен

х. ас. Петър Димитров

х. ас. Петър Димитров Неактивен

59

p.d.dimitrov@ue-varna.bg

https://ue-varna.bg/

Вид Година Публикация
Статия 2021
International Journal of Interactive Mobile Technologies [iJIM], Wien : International Association of Online Engineering [IAOE], 15, 2021, 7, pp.194 - 201. https://doi.org/10.3991/ijim.v15i07.19291 eISSN:1865-7923., ISSN(печатно) 18657923 / Scopus
Доклад 2020
20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2020/2.1/s07.052, 20, 2020, 2.1, 403 - 410.., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(печатно) 978-619-7603-06-4 / DOI 10.5593/sgem2020/2.1/s07.052 / Scopus
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June - 7 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Iss. 2.1, Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019, 3-10., ISSN(печатно) 13142704, ISBN(печатно) 978-619740876-8 / Scopus
Доклад 2019
9th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE - 2019), Oct. 24 - 26, 2019 : Conference Proceedings, Sofia : UNWE, 2019, 160 - 169.., ISSN(печатно) 2367-7635 , ISSN(онлайн) 2367-7643
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018: Сборник с доклади, Варна: Стено, 2018, с. 126 - 131.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна, Сер. Икономически науки. Науката в служба на обществото: Научна конференция на СУБ - клон Варна, 7, 2018, 3, 287 - 293.
Доклад 2018
SGEM 2018 : 18 International Multidisciplinary Scientific Geoconference : Conference Proceedings, Sofia : STEF92 Technology Ltd., Vol.18 Informatics, Geoinformatics a. Remote Sensing, 2018, Iss. 2.2, 187 - 194., ISSN(печатно) 13142704, ISBN(печатно) 978-619740835-5 / DOI 10.5593/sgem2018/2.2/S08.024 / Scopus
Преглед на всички публикации