Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Миглена Стоянова

гл. ас. д-р Миглена Стоянова

гл. ас. д-р Миглена Стоянова

530

m_stoyanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 530: 14:00-15:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/occ-wcgm-ycz, 10:15-11:15

Дати за неположени изпити

25 мар 2024, кабинет Н-214: 10:15-

08 апр 2024, кабинет Н-214: 10:15-

Сървърно програмиране
Информационна логистика
Правни информационни системи
Хибридни мобилни приложения
CRM и ERP системи
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мобилни и уеб технологии Хибридни мобилни приложения 5 10 1-58 13.05.2024 12:00 - 13:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Хибридни мобилни приложения 6 42 1-58 13.05.2024 12:00 - 13:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) CRM и ERP системи 4 27 Н-214 21.05.2024 15:00 - 17:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 222., ISBN(печатно) 978-954-21-1169-6
Доклад 2024
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 6 октомври 2023 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, 6 October 2023, Варна : Наука и икономика, 2024, 234-241., ISSN(онлайн) 2815-5084 / Линк
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект : Сборник с доклади от научен семинар Икономически университет - Варна, 31.03.2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 33-38., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 190-197., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.190 / Линк
Студия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 6-18., ISSN(онлайн) 2367-77911 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г. , Варна : Наука и икономика, 2022, 137-144., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 184-191., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2022
CompSysTech'22 : 23rd International Conference on Computer Systems and Technologies, 17-18 June 2022, University of Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2022, 39-44., ISBN(онлайн) 978-145039644-8 / DOI 10.1145/3546118.3546130 / Scopus
Монография 2021
Data Science in Engineering and Management : Applications, New Developments, and Future Trends : [Monography], London : CRC Press, 2021, 35-48.
Статия 2021
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, Kyiv : Taras Shevchenko National University Publ. Center DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2021/216-3/5, 3, 2021, 216, 44-51., ISSN(онлайн) 1728-3817 / DOI 10.17721/1728-2667.2021/216-3/5
Преглед на всички публикации