Икономически университет - Варна

ас. д-р Мария Армянова

ас. д-р Мария Армянова

410

0882164559

armianova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 410: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 410: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

05 ное 2019, кабинет 410: 13:00-14:00

03 дек 2019, кабинет 410: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на информационните системи Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Основи на информационните системи Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Софтуерен бизнес Курс 4, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Проектиране на информационни системи Курс 3, Информатика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 437 У Софтуерен бизнес 31
Сряда
13:30 15:00 438 У Проектиране на информационни системи 42
15:15 17:00 53 У Проектиране на информационни системи 43
Четвъртък
15:15 17:00 437 У Софтуерен бизнес 30
2019-10-18 (Петък)
13:30 14:15 H-212 У Основи на информационните системи 46, 66
Вид Година Публикация
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd. , 1, March, 2018, 63 - 78.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, 252 - 261.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 3, September, 2018, 70 - 89.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., Vol. 2, Juli, 2018, 26 - 38.
Статия 2017
Eastern Academic Journal, Burgas : Miracle A Ltd., Vol. 4, December, 2017, pp. 62 - 75.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна, 2017, 2, с. 242 - 253.
Статия 2017
Eastern Academic Journal, "Miracle A" Ltd, 09, 2017, 3, 25 - 38.
Доклад 2016
Сборник с доклади от юбилейна научна конференция "Предизвикателствата пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020"", Свищов: Академично издателство "Ценов", 2016, 306-312.
Статия 2016
Известия на съюза на учените - Варна, Серия "Икономически науки" 2/2016, Design Patterns Suporting Application Development in Cloud Computing Environment, 2016, 134-145.
Доклад 2014
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2014 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 55 - 66.
Преглед на всички публикации