Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Мария Армянова

гл. ас. д-р Мария Армянова

гл. ас. д-р Мария Армянова

410

0882164559

armianova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/itz-efew-wpn: 13:15-15:15

Вторник, кабинет https://meet.google.com/itz-efew-wpn: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

15 яну 2021, кабинет https://meet.google.com/itz-efew-wpn: 13:30-15:00

15 яну 2021, кабинет https://meet.google.com/itz-efew-wpn: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Софтуерни технологии Курс 4, ИНФ. (Редовно обучение)
Програмиране и структури от данни Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Програмиране и структури от данни Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Основи на информационните системи Курс 5, ИМБ-СНУ (Редовно обучение)
Основи на информационните системи Курс 6, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Софтуерен бизнес Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Проектиране на информационни системи Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, БИС (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 438 У Програмиране и структури от данни 42
Вторник
08:15 11:00 438 У Програмиране и структури от данни 44
13:30 16:00 H-203 У Софтуерни технологии 42
Сряда
11:15 13:00 122 Л Програмиране и структури от данни 42, 43, 44, 45
13:30 16:00 H-202 У Софтуерни технологии 41
16:15 19:00 H-202 У Софтуерни технологии 43
Четвъртък
08:15 11:00 438 У Програмиране и структури от данни 43
13:30 16:00 438 У Програмиране и структури от данни 45
Петък
11:15 13:00 222 У Академични изследвания 2 9, 39
13:30 15:00 303 У Академични изследвания 2 36, 37
Вид Година Публикация
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 156 - 167.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House , 2019, 291 - 305.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, 56 - 67.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 3, September, 2018, 70 - 89.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., Vol. 2, Juli, 2018, 26 - 38.
Други 2018
Варна : ИУ - Варна, 2018, 38 с.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd. , 1, March, 2018, 63 - 78.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, 252 - 261.
Статия 2017
Eastern Academic Journal, Burgas : Miracle A Ltd., Vol. 4, December, 2017, pp. 62 - 75.
Статия 2017
Eastern Academic Journal, "Miracle A" Ltd, 09, 2017, 3, 25 - 38.
Преглед на всички публикации