Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Мария Армянова

гл. ас. д-р Мария Армянова

410

0882164559

armianova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 410: 13:00-15:00

Сряда, кабинет 410: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

04 мар 2020, кабинет 410: 11:00-13:00

10 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/hdv-khgo-wmn: 10:00-11:00

Софтуерни технологии
Програмиране и структури от данни
Проектиране на информационни системи
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House , 2019, 291 - 305.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, 56 - 67.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., Vol. 2, Juli, 2018, 26 - 38.
Други 2018
Варна : ИУ - Варна, 2018, 38 с.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd. , 1, March, 2018, 63 - 78.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, 252 - 261.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 3, September, 2018, 70 - 89.
Статия 2017
Eastern Academic Journal, Burgas : Miracle A Ltd., Vol. 4, December, 2017, pp. 62 - 75.
Статия 2017
Eastern Academic Journal, "Miracle A" Ltd, 09, 2017, 3, 25 - 38.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна, 2017, 2, с. 242 - 253.
Преглед на всички публикации