Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Мария Армянова

гл. ас. д-р Мария Армянова

410

0882164559

armianova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 410: 13:00-15:00

Сряда, кабинет 410: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

04 мар 2020, кабинет 410: 11:00-13:00

08 апр 2020, кабинет 410: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Софтуерни технологии Курс 4, Информатика (Редовно обучение)
Програмиране и структури от данни Курс 2, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Програмиране и структури от данни Курс 2, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Проектиране на информационни системи Курс 3, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Проектиране на информационни системи Курс 5, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 H-202 У Проектиране на информационни системи 63
15:15 17:00 301 Л Програмиране и структури от данни 23, 24, 25, 50
Вторник
13:30 16:00 H-214 У Програмиране и структури от данни 23
16:15 19:00 H-214 У Софтуерни технологии 25
Сряда
09:15 11:00 51 У Проектиране на информационни системи 13
13:30 16:00 H-214 У Програмиране и структури от данни 24
Четвъртък
13:30 16:00 H-214 У Софтуерни технологии 26
16:15 19:00 H-201 У Софтуерни технологии 27
Петък
07:30 10:00 H-214 У Програмиране и структури от данни 50
10:15 13:00 H-214 У Програмиране и структури от данни 25
13:30 15:00 438 Л Проектиране на информационни системи 63
Вид Година Публикация
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, 56 - 67.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House , 2019, 291 - 305.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., Vol. 2, Juli, 2018, 26 - 38.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd. , 1, March, 2018, 63 - 78.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, 252 - 261.
Други 2018
Варна : ИУ - Варна, 2018, 38 с.
Статия 2018
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 3, September, 2018, 70 - 89.
Статия 2017
Eastern Academic Journal, Burgas : Miracle A Ltd., Vol. 4, December, 2017, pp. 62 - 75.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна, 2017, 2, с. 242 - 253.
Статия 2017
Eastern Academic Journal, "Miracle A" Ltd, 09, 2017, 3, 25 - 38.
Преглед на всички публикации