Икономически университет – Варна

ас. д-р Катина Попова

ас. д-р Катина Попова

ас. д-р Катина Попова

427

0876011188

katina_popova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 427: 12:00-13:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/jje-rzgx-vib, 15:15-16:15

Дисциплина Курс и Специалност
Дипломантски семинар Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Пътнически агенции и транспорт в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Пътнически агенции и транспорт в туризма * Курс 4, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 5, МТБ (Редовно обучение)
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 6, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Регулиране на международния туристически бизнес Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма Курс 6, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 306 У Дипломантски семинар 31
13:30 15:00 220 У Пътнически агенции и транспорт в туризма 31
Сряда
10:15 13:00 511 Л Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 9, 40
13:30 15:00 511 У Дипломантски семинар 32
15:15 17:00 511 У Пътнически агенции и транспорт в туризма 32
Четвъртък
13:30 16:00 H-102 У Регулиране на международния туристически бизнес 8, 9, 40, 41
16:15 19:00 H-209 У Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 9, 40
Петък
09:15 11:00 2-314 У Дипломантски семинар 33
11:15 13:00 2-314 У Пътнически агенции и транспорт в туризма 33
Вид Година Публикация
Статия 2023
Eastern Academic Journal , Burgas : Miracle A Ltd., April, 2023, 1, 45-54., ISSN(онлайн) 2367-7384 / Линк
Доклад 2023
КК "Св. Св. Константин и Елена" - модели за развитие на туризъм в четири сезона : Шестнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 2023, Варна : ФИЛ, 2023, 161-176., ISBN(онлайн) 978-954-9741-60-5 / Линк
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 802-813., ISBN(онлайн) 978-954-21-1038-5 / Линк
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция с международно участие по случай 55 години от създаването на специалност Туризъм, 30 - 31 октомври 2020 г., Варна, България = Tourism & Connectivity : Conference Proceedings of the Scientific Conference with International Participation Celebrating the 55th Anniversary of Department of Tourism, 30 - 31 October 2020, Varna, Варна : Наука и икономика, 2020, 402-407., ISSN(онлайн) 978-954-21-1052-1, ISBN(печатно) 978-954-21-1052-1 / Линк
Статия 2020
Tourism : An International Interdisciplinary Journal, Zagreb, Croatia : Institute for Tourism, 68, 2020, 3, 308-321., ISSN(печатно) 1332-7461, ISSN(онлайн) 1332-7461 / DOI 10.37741/t.68.3.5 / Scopus
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки] , Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 27-36., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2019
Information Society and Sustainable Development : 6th International Conference : ISSD 2019 : Internationale Conference : Proceedings, May 10 - 11, 2019, Targu-Jiu, Romania : Acad. Bancusi Publ. House, 2019, 181 - 184. ., ISBN(печатно) 978-973-144-889-3
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Union of Scientists, 8, 2019, 1, 3-9., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Преглед на всички публикации