Икономически университет – Варна

х. ас. Радостина Проданова

х. ас. Радостина Проданова

х. ас. Радостина Проданова

radostina_prodanova@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 5, МТБ (Редовно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството * Курс 5, МТБ
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството * Курс 5, МТБ-СНУ
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 6, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството * Курс 6, МТБ-ДНДО
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството * Курс 6, МТБ-СПН
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Четвъртък
10:15 13:00 H-207 У Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 8, 9, 40, 41
Вид Година Публикация
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists, 10, 2021, 3, 33-43.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от Икономически университет - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 247-254.
Преглед на всички публикации