Икономически университет – Варна

х. ас. Христина Сантана

х. ас. Христина Сантана

х. ас. Христина Сантана

hristina_santana@ue-varna.bg

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации

Сряда, 11:15-12:15

Вид Година Публикация
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Доклад 2019
Society and Sustainable Development : International Conference Information : Proceedings : 6th Ed., May 10 - 11, 2019, Targu-Jiu, Romania: Academica Brancusi Publ. House, 2019, 133 - 137., ISBN(печатно) 978-973-144-889-31
Студия 2019
Tourism : An International Interdisciplinary Journal, Zagreb : Institute for Tourism, 67, 2019, 4, 332 - 350., ISSN(печатно) 1332-7461, ISSN(онлайн) 1849-1545 / Web of Science / Линк
Преглед на всички публикации