Икономически университет – Варна

х. ас. Христина Сантана

х. ас. Христина Сантана

х. ас. Христина Сантана

hristina_santana@ue-varna.bg

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации

Четвъртък, 12:30-13:30

Електронен бизнес в туризма
Вид Година Публикация
Студия 2019
Tourism : An International Interdisciplinary Journal, Zagreb : Institute for Tourism, 67, 2019, 4, 332 - 350.
Доклад 2019
Society and Sustainable Development : International Conference Information : Proceedings : 6th Ed., May 10 - 11, 2019, Targu-Jiu, Romania: Academica Brancusi Publ. House, 2019, 133 - 137.
Преглед на всички публикации