Икономически университет - Варна

х. ас. Христина Сантана

х. ас. Христина Сантана

hristina_santana@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Пътнически агенции и транспорт в туризма Курс 4, Туризъм (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
17:15 19:00 H-102 У Пътнически агенции и транспорт в туризма 17
Четвъртък
09:15 11:00 2-130 У Пътнически агенции и транспорт в туризма 19
Петък
09:15 11:00 2-318 У Пътнически агенции и транспорт в туризма 18
Вид Година Публикация
Статия 2019
Tourism : An International Interdisciplinary Journal, Zagreb : Institute for Tourism, 67, 2019, 4, 332 - 350.
Доклад 2019
Society and Sustainable Development : International Conference Information : Proceedings : 6th Ed., May 10 - 11, 2019, Targu-Jiu, Romania: Academica Brancusi Publ. House, 2019, 133 - 137.
Преглед на всички публикации