Икономически университет – Варна

х. ас. Златка Тодорова-Хамдан

х. ас. Златка Тодорова-Хамдан

х. ас. Златка Тодорова-Хамдан

zlatka.todorova@ue-varna.bg

Консултации

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/mit-pova-mwi: 09:30-11:30

Дати за неположени изпити

18 мар 2021, кабинет eLearn: 09:00-10:00

01 апр 2021, кабинет eLearn: 09:00-10:00

Вид Година Публикация
Статия 2020
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, 2020, 1, 96 - 107.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 56 - 68.
Доклад 2018
Черноморският регион - дестинация за устойчиви туристически продукти : [Сборник доклади от Единадесети Черноморски туристически форум], Варна : Славена, 2018, 175 - 182.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна, 14.09. - 15. 09. 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 156 - 166.
Доклад 2016
Сборник с доклади/Кръгла маса "Диверсифициране на туристическия продукт по примера на туристически район Северно Черноморие - Варна", Варна: Наука и икономика, 2016, 84-92.
Преглед на всички публикации