Икономически университет – Варна

х. ас. д-р Галина Илиева Неактивен

х. ас. д-р Галина Илиева

х. ас. д-р Галина Илиева Неактивен

3-106

0885911299

g.ilieva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 3-201: 10:30-11:30

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/bha-hqzm-hkc, 09:30-10:30

Дисциплина Курс и Специалност
Хотелиерство Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Хотелиерство Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Хотелиерство * Курс 3, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Хотелиерство и ресторантьорство Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Хотелиерство и ресторантьорство * Курс 5, МТБ-СНУ
Хотелиерство и ресторантьорство Курс 6, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Хотелиерство и ресторантьорство * Курс 6, МТБ-ДНДО
Грижа за клиента * Курс 4, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 2-319 У Хотелиерство 32
Сряда
09:15 11:00 2-319 У Хотелиерство 31
11:15 13:00 2-314 У Хотелиерство 30
Вторник
09:15 11:00 2-319 У Хотелиерство 32
16:15 19:00 2-217 У Хотелиерство и ресторантьорство 9, 40
Сряда
09:15 11:00 2-319 У Хотелиерство 31
11:15 13:00 2-314 У Хотелиерство 30
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Туризъм Грижа за клиента 4 50 eLearn 27.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна : ФИЛ ООД , 2023, 287., ISBN(печатно) 978-954-9741-56-8
Доклад 2023
КК „Св. Св. Константин и Елена“ – модели за развитие на туризъм в четири сезона : Шестнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 30.09-1.10. 2023, Варна : ФИЛ, 2023, 67-88., ISBN(печатно) 978-954-9741-60-5 / Линк
Монография 2022
Варна : ФИЛ ООД, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-9741-53-7
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 58-66., ISBN(печатно) 1314-7390, ISBN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Културните пътища на Балканите: културен туризъм, концепции, кариери : Сборник с доклади от научна кръгла маса, 30.06.2022 - 04.07.2022, Кирково - Александруполис, Шумен : Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2022, 66-77., ISBN(печатно) 978-619-201-589-3
Статия 2022
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Устойчив винен туризъм в контекста на зелената сделка : Национална кръгла маса, Аграрен университет - Пловдив, 21 май 2022], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 64, 2022, 2, 110-119., ISSN(онлайн) 1312-6318 / DOI 10.22620/sciworks.2022.02.011
Доклад 2022
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 07 - 08 октомври 2022 г, Колеж по туризъм. Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2022, 91-100., ISSN(онлайн) 2738-893X
Доклад 2021
Рестарт на туризма - нова надежда : XIV Черноморски туристически форум, Варна, 23 - 24 април 2021, Варна : ФИЛ ООД, 2021, 108-122., ISBN(печатно) 978-954-9741-45-2, ISBN(онлайн) 978-954-9741-45-2 (pdf)
Монография 2021
Бургас : ФЛАТ, 2021, 172., ISBN(печатно) 978-619-7125-82-5
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 52-60., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.2 / Линк
Преглед на всички публикации