Икономически университет - Варна

х. доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева

х. доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева

3-106

0879313920

kadieva@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител катедра "Туризъм"

Консултации

Четвъртък, кабинет 3-106: 14:30-16:30

Всеки делничен ден, -

Дати за неположени изпити

29 окт 2020, кабинет 3-106 : 14:30-16:00

19 ное 2020, кабинет 3-106: 14:30-16:00

Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 53 - 61.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 170.
Статия 2017
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, 2017, 2, 174 - 186.
Статия 2016
European Journal of Service Management , Poland, University of Szczecin, Volume 20, 2016, four, 25-31.
Доклад 2016
Диверсифициране на туристическия продукт по примера на туристически район Северно Черноморие Варна: Сб. доклади от кръгла маса , Варна: Наука и икономика, 2016, 23-34.
Статия 2016
Специализирани видове туризъм - предизвикателста и перспективи: Кръгла маса, Пловдив: Аграрен университет, 2016, 263-270.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 288 с.
Доклад 2015
Туризмът в епохата на трансформации, Варна: Наука и икономика, 7, 2015, 625-631.
Преглед на всички публикации