Икономически университет – Варна

доц. д-р Георгина Луканова

доц. д-р Георгина Луканова

доц. д-р Георгина Луканова

104

0882164623

lukanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/dcp-vfnk-auu: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

16 мар 2021, кабинет https://meet.google.com/dcp-vfnk-auu: 11:00-13:00

13 апр 2021, кабинет https://meet.google.com/dcp-vfnk-auu: 11:00-13:00

21 май 2021, кабинет https://meet.google.com/pme-yjws-vko: 13:00-14:00

Ресторантьорство
Мениджмънт на обслужването в туризма
Етнокултурно ландшафтознание
Спецсеминар
Академични изследвания
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Society and Sustainable Development : International Conference Information : Proceedings : 6th Ed., May 10 - 11, 2019, Targu-Jiu, Romania: Academica Brancusi Publ. House, 2019, 133 - 137.
Доклад 2019
Strategic Management : XV International May Conference on Strategic Management, IMCSM 19, Bor, Sebia, 24 - 26. 05. 2019, Belgrade : University of Belgrade. Technical Faculty in Bor, 2019, 432 - 442.
Други 2019
Robots, Artificial Intelligence, and Service Automation in Travel, Tourism and Hospitality / Ed. by S. Ivanov, C. Webster, Bingley : Emerald Publishing Limited, doi.org/10.1108/978-1-78756-687-320191009, 2019, 157 - 183.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 186 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 60).
Статия 2019
6th SWS International Scientific Conference on Social Science 2019: Conference proceedings, 26 August – 1 September, 2019, Albena, Bulgaria, Sofia: STEF92 Technology Ltd, Vol. 6, 2019, Issue 2, 41 - 48.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna doi: 10.36997/IJUSV-ESS/2019.8.3, 8, 2019, 3, 91 - 100.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 365 с.
Статия 2018
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 7, 2018, 1, 219 - 229.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, Библ. "Цани Калянджиев", 2017.
Доклад 2017
Туризъм, иновации, стратегии : Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм - Бургас, Бургас : Флат, 2017, 64 - 73.
Преглед на всички публикации