Икономически университет - Варна

доц. д-р Георгина Луканова

доц. д-р Георгина Луканова

104

0882164623

lukanova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 104: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

04 мар 2020, кабинет 104: 11:30-12:30

15 апр 2020, кабинет 104: 11:30-12:30

18 май 2020, кабинет Платформа за е-обучение: 09:00-11:00

09 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/xmv-usrn-ndu: 10:00-11:00

10 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/xmv-usrn-ndu: 10:00-11:00

04 ное 2020, кабинет 104: 11:30-12:30

25 ное 2020, кабинет 104: 11:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 5, 2269 (Редовно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 5, 2655 (Редовно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 5, 2269 (Задочно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 5, 2655 (Задочно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 6, 2656 (Редовно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 6, 2540 (Редовно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 6, 2656 (Задочно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 6, 2540 (Задочно обучение)
Хотелиерство Курс 3, Туризъм (Редовно обучение)
Мениджмънт на обслужването в туризма Курс 6, 2540 (Редовно обучение)
Мениджмънт на обслужването в туризма Курс 6, 2540 (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 220 У Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 27, 28, 61, 62
Вторник
13:30 15:00 2-313 У Хотелиерство 38
15:15 17:00 2-314 У Хотелиерство 36
Сряда
13:30 15:00 304 У Хотелиерство 39
15:15 17:00 448 У Хотелиерство 37
Петък
07:30 10:00 2-225 Л Мениджмънт на обслужването в туризма 62
10:15 13:00 2-225 У Мениджмънт на обслужването в туризма 62
2020-10-29 (Четвъртък)
10:30 14:08 2-228 У Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 32, 33, 67, 68
2020-10-30 (Петък)
15:00 17:46 2-226 Л Мениджмънт на обслужването в туризма 68
2020-11-02 (Понеделник)
09:38 14:08 2-229 У Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 32, 33, 67, 68
2020-11-06 (Петък)
16:30 19:16 2-317 У Мениджмънт на обслужването в туризма 68
2020-11-08 (Неделя)
16:30 19:16 116 У Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 32, 33, 67, 68
2020-11-09 (Понеделник)
09:38 13:16 2-229 Л Мениджмънт на обслужването в туризма 68
2020-11-10 (Вторник)
10:30 12:38 2-132 Л Мениджмънт на обслужването в туризма 68
2020-11-12 (Четвъртък)
09:00 11:46 H-208 У Мениджмънт на обслужването в туризма 68
2020-11-13 (Петък)
16:30 19:16 2-226 У Мениджмънт на обслужването в туризма 68
2020-11-14 (Събота)
08:08 10:16 323 Л Мениджмънт на обслужването в туризма 68
10:30 12:38 323 У Мениджмънт на обслужването в туризма 68
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Society and Sustainable Development : International Conference Information : Proceedings : 6th Ed., May 10 - 11, 2019, Targu-Jiu, Romania: Academica Brancusi Publ. House, 2019, 133 - 137.
Доклад 2019
Strategic Management : XV International May Conference on Strategic Management, IMCSM 19, Bor, Sebia, 24 - 26. 05. 2019, Belgrade : University of Belgrade. Technical Faculty in Bor, 2019, 432 - 442.
Други 2019
Robots, Artificial Intelligence, and Service Automation in Travel, Tourism and Hospitality / Ed. by S. Ivanov, C. Webster, Bingley : Emerald Publishing Limited, doi.org/10.1108/978-1-78756-687-320191009, 2019, 157 - 183.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 186 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 60).
Статия 2019
6th SWS International Scientific Conference on Social Science 2019: Conference proceedings, 26 August – 1 September, 2019, Albena, Bulgaria, Sofia: STEF92 Technology Ltd, Vol. 6, 2019, Issue 2, 41 - 48.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna doi: 10.36997/IJUSV-ESS/2019.8.3, 8, 2019, 3, 91 - 100.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 365 с.
Статия 2018
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 7, 2018, 1, 219 - 229.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 353 с.
Доклад 2017
Туризъм, иновации, стратегии : Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм - Бургас, Бургас : Флат, 2017, 64 - 73.
Преглед на всички публикации