Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Мария Велева

гл. ас. д-р Мария Велева

427

0882164624

maria.veleva@ue-varna.bg

Автобиография

Teaching subjects B Degree: Social Psychology in Tourism; Human Resource Management in Tourism; Customer Care;
Teaching subjects M Degree: Career Management and Personal Motivation; Change Management in Tourism Companies.
Teaching subjects in ERASMUS+: Training and Career Management, Customer Care, Soft Skills Management.

Консултации

Понеделник, кабинет 427: 13:30-15:30

Сряда, кабинет 427: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

02 ное 2020, кабинет 1-222: 11:15-13:00

07 дек 2020, кабинет 1-222: 11:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Социална психология в туризма Курс 3, Туризъм (Дистанционно обучение)
Социална психология в туризма Курс 3, Туризъм (Редовно обучение)
Грижа за клиента Курс 4, Туризъм (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 222 Л Грижа за клиента 16, 17, 18, 19
Вторник
13:30 15:00 2-129 У Социална психология в туризма 37
15:15 17:00 2-313 У Социална психология в туризма 38
Сряда
13:30 15:00 302 У Социална психология в туризма 36
15:15 17:00 304 У Социална психология в туризма 39
Четвъртък
11:15 13:00 2-129 У Грижа за клиента 16, 17, 18, 19
13:30 16:00 2-223 Л Социална психология в туризма 36, 37, 38, 39
Вид Година Публикация
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 129 - 140.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност.[Sustainable Human Resource Management in the Contemporary Economic Reality] : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, орг. от ИУ - Варна, 25 окт. 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 82 - 94.
Статия 2019
Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art, Blagoevgrad : Union of Scientists of Bulgaria - Blagoevgrad, 2019, 518 - 524.
Статия 2019
Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art, Blagoevgrad : Union of Scientists of Bulgaria - Blagoevgrad, 2019, Годишник, 511 - 517.
Статия 2019
Produkt Turystyczny : Marketing - Innowacje - Zarzadzanie, Łódź : Spoleczna Akademia Nauk , 2019, 187 - 200. - (Przedsrczosc i Zarzadzanie ; T. XX, Z. 2, Cz. 2).
Статия 2018
Financial and Economic Tools Used in the World Hospitality Industry : Proceedings of the 5th International Conference on Management and Technology in Knowledge, Service, Tourism & Hospitality 2017 (SERVE 2017), 21-22 October 2017 & 30 November 2017, Bali..., London : CRC Press, Taylor & Francis Group , 2018, 155 - 162.
Статия 2018
Изветия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки. [Izvestia. Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series], Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, 230 - 239.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейска икономика - предизвикателства и възможности : Ежегодна научна и практическа конференция, 18 - 19.10.2018 г., Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1, 2018, с. 259 - 264.
Доклад 2018
The International Sustainable Tourism and Environment Protection Conference : Proceeding Book, 22 - 23 November 2018, Edirne, Turkey : Trakya University Publ., 2018, 293 - 298.
Доклад 2018
New Challenges in Management and Business : 10th and 11th International Conferences : Proceedings (10th and 11th NCM), 23 March 2018, Dubai, UAE ; 28 March 2018, Istambil, Turkey, Vancover BC, Ca : Canadian Inst. f. Knowledge Development http://ncmconferences.com/proceedings-of-new-challenges-in-management-and-business-conference-10th-and-11th-ncm/ , 2018, p. 48.
Преглед на всички публикации