Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Мария Велева

гл. ас. д-р Мария Велева

гл. ас. д-р Мария Велева

427

0882164624

maria.veleva@ue-varna.bg

Автобиография

Teaching subjects B Degree: Social Psychology in Tourism; Human Resource Management in Tourism; Customer Care;
Teaching subjects M Degree: Career Management and Personal Motivation; Change Management in Tourism Companies.
Teaching subjects in ERASMUS+: Training and Career Management, Customer Care, Soft Skills Management.

Консултации

Четвъртък, кабинет Виртуална стая: 13:00-15:00

Петък, кабинет Виртуална стая: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

29 окт 2021, кабинет Виртуална стая:: 13:30-15:30

19 ное 2021, кабинет Виртуална стая:: 13:30-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Социална психология в туризма Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Социална психология в туризма Курс 3, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Грижа за клиента Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 2-129 У Социална психология в туризма 39
11:15 13:00 2-132 У Социална психология в туризма 37
Вторник
10:15 13:00 2-223 Л Социална психология в туризма 37, 38, 39, 40
15:15 17:00 434 У Грижа за клиента 37, 39
Сряда
13:30 15:00 2-132 У Социална психология в туризма 38
15:15 17:00 2-224 У Социална психология в туризма 40
Четвъртък
11:15 13:00 222 У Грижа за клиента 36, 38
Петък
11:15 13:00 127В Л Грижа за клиента 36, 37, 38, 39
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 170.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 2105 - 2120. ISBN 978-0-9998551-5-7.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 374-381.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 5784 - 5792.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 63 - 71.
Статия 2019
Produkt Turystyczny : Marketing - Innowacje - Zarzadzanie, Łódź : Spoleczna Akademia Nauk , 2019, 187 - 200. - (Przedsrczosc i Zarzadzanie ; T. XX, Z. 2, Cz. 2).
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност.[Sustainable Human Resource Management in the Contemporary Economic Reality] : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, орг. от ИУ - Варна, 25 окт. 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 82 - 94.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 129 - 140.
Преглед на всички публикации