Икономически университет - Варна

проф. д-р Таня Дъбева

проф. д-р Таня Дъбева

104

0882164841

dabeva@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 104: 10:00-12:00

Консултации

Сряда, кабинет 104: 12:00-14:00

Дати за неположени изпити

22 май 2020, кабинет e learn: 11:00-13:00

08 юни 2020, кабинет : 10:30-12:00

Спецсеминар
Вид Година Публикация
Статия 2020
Branding and Labeling in the Digital and Artificiel Intellegence Era, New York : NOVA Science Publishers, 2020, 127 - 149.
Статия 2019
Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць, Одесса : Одеський національний економічний університет, 67, 2019, 3, 67 - 79.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 365 с.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 186 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 60).
Монография 2018
София : Авангард Прима, 2018, 596 с.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 353 с.
Доклад 2017
Туризъм, иновации, стратегии : Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм - Бургас, Бургас : Флат, 2017, 64 - 73.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 172 - 180.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 217 с.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна, сер. Хуманитарни науки, https://publications.ue-varna.bg/admin/list-author/6Zgr/sort/year_pub/asc/%D0%BE%D1%82/%D0%B4%D0%BE/0/0/empty, 2016, 1.
Преглед на всички публикации