Икономически университет - Варна

проф. д-р Таня Дъбева

проф. д-р Таня Дъбева

104

0882164841

dabeva@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 104: 11:30-13:30

Консултации

Понеделник, 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

09 ное 2020, кабинет 104: 11:15-13:15

14 дек 2020, кабинет 104: 11:15-13:15

Дисциплина Курс и Специалност
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 5, 2269 (Задочно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 5, 2655 (Задочно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 5, 2269 (Редовно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 5, 2655 (Редовно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 6, 2656 (Редовно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 6, 2540 (Редовно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 6, 2656 (Задочно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 6, 2540 (Задочно обучение)
Хотелиерство Курс 3, Туризъм (Редовно обучение)
Хотелиерство Курс 3, Туризъм (Дистанционно обучение)
Хотелиерство и ресторантьорство Курс 5, 2655 (Редовно обучение)
Хотелиерство и ресторантьорство Курс 5, 2655 (Задочно обучение)
Хотелиерство и ресторантьорство Курс 6, 2656 (Редовно обучение)
Хотелиерство и ресторантьорство Курс 6, 2656 (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 11:00 316 Л Хотелиерство 36, 37, 38, 39
Сряда
13:30 16:00 323 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 1 27, 28, 61, 62
Четвъртък
13:30 16:00 433 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 27, 28, 61, 62
2020-10-15 (Четвъртък)
11:15 12:00 Н-108 Л Хотелиерство и ресторантьорство 28, 61
12:15 13:00 Н-108 У Хотелиерство и ресторантьорство 28, 61
2020-10-27 (Вторник)
15:38 19:16 2-315 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 32, 33, 67, 68
2020-10-28 (Сряда)
08:08 10:16 305 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 32, 33, 67, 68
2020-10-30 (Петък)
12:38 14:46 2-226 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 32, 33, 67, 68
2020-11-03 (Вторник)
15:38 18:38 2-315 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 32, 33, 67, 68
2020-11-04 (Сряда)
14:08 16:16 2-223 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 32, 33, 67, 68
2020-11-07 (Събота)
12:38 16:16 323 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 32, 33, 67, 68
2020-11-10 (Вторник)
15:38 18:38 2-315 Л Хотелиерство и ресторантьорство 33, 67
2020-11-11 (Сряда)
08:08 10:16 220 Л Хотелиерство и ресторантьорство 33, 67
10:30 13:16 220 У Хотелиерство и ресторантьорство 33, 67
2020-11-12 (Четвъртък)
10:30 13:16 220 Л Хотелиерство и ресторантьорство 33, 67
2020-11-13 (Петък)
13:30 16:16 2-228 У Хотелиерство и ресторантьорство 33, 67
2020-11-14 (Събота)
13:30 16:16 128 Л Хотелиерство и ресторантьорство 33, 67
2020-11-15 (Неделя)
13:30 16:16 H-214 У Хотелиерство и ресторантьорство 33, 67
2020-11-16 (Понеделник)
11:08 13:16 220 У Хотелиерство и ресторантьорство 33, 67
Вид Година Публикация
Статия 2020
Branding and Labeling in the Digital and Artificiel Intellegence Era, New York : NOVA Science Publishers, 2020, 127 - 149.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 186 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 60).
Статия 2019
Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць, Одесса : Одеський національний економічний університет, 67, 2019, 3, 67 - 79.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 365 с.
Монография 2018
София : Авангард Прима, 2018, 596 с.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 172 - 180.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 353 с.
Доклад 2017
Туризъм, иновации, стратегии : Сборник с доклади от Юбилейна научна сесия по случай 50-годишнината от създаването на Колеж по туризъм - Бургас, Бургас : Флат, 2017, 64 - 73.
Монография 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 217 с.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна, сер. Хуманитарни науки, https://publications.ue-varna.bg/admin/list-author/6Zgr/sort/year_pub/asc/%D0%BE%D1%82/%D0%B4%D0%BE/0/0/empty, 2016, 1.
Преглед на всички публикации