Икономически университет - Варна

х. проф. д-р Светла Ракаджийска

х. проф. д-р Светла Ракаджийска

106

svetlar@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Мониторинг на международния туристически бизнес Курс 6, 2656 (Задочно обучение)
Мониторинг на международния туристически бизнес Курс 6, 2540 (Задочно обучение)
Мониторинг на международния туристически бизнес Курс 6, 2656 (Редовно обучение)
Мониторинг на международния туристически бизнес Курс 6, 2540 (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
16:15 19:00 2-224 Л Мониторинг на международния туристически бизнес 61, 62
Сряда
10:15 13:00 220 Л Мониторинг на международния туристически бизнес 2 61, 62
2020-10-26 (Понеделник)
10:30 14:46 2-132 Л Мониторинг на международния туристически бизнес 67, 68
2020-10-28 (Сряда)
16:30 19:16 H-211 Л Мониторинг на международния туристически бизнес 67, 68
2020-11-05 (Четвъртък)
15:00 18:38 2-317 Л Мониторинг на международния туристически бизнес 67, 68
2020-11-07 (Събота)
16:30 19:16 128 Л Мониторинг на международния туристически бизнес 67, 68
2020-11-11 (Сряда)
15:00 17:46 2-223 Л Мониторинг на международния туристически бизнес 67, 68
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 289.
Статия 2018
Съвременната наука, бизнесът и образованието: XIV международна научна конференция, Добрич: Издателство на ВУМ, 11, 2018, 1, 168 - 183.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 423 с.
Доклад 2015
// Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. V, 2015, № 10 [Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм], с. 16 - 23.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. наука и икономика, 2015, с. 330 - 335.
Доклад 2015
// Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 64 - 72.
Доклад 2015
. - Варна : Наука и икономика, 2015. - 156 с.
Доклад 2014
// Инфраструктура и комуникации : Науч. сп. на фак. "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, Год. IV, 2014, № 9. Тенденции в развитието на глобалния туризъм, с. 36 - 41 ; 42 - 47.
Монография 2013
- Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 748 с.
Доклад 2013
// Отговорен туризъм 2020 : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Орг. съвет Стоян Маринов и др. ; Ред. съвет Татяна Христова и др. : Т. 1. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 231 - 243.
Преглед на всички публикации