Икономически университет – Варна

доц. д-р Маргарита Ламбова

доц. д-р Маргарита Ламбова

доц. д-р Маргарита Ламбова

311

lambowa@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 311: 12:00-13:30

Четвъртък, кабинет 311: 15:00-15:30

Дати за неположени изпити

30 мар 2022, кабинет е-Learn: 11:30-12:30

27 апр 2022, кабинет зала 301: 11:45-12:45

Вид Година Публикация
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 2, 153 - 172.
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 6, 563-584.
Студия 2021
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки, 29, 2021, 5, 492-508.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 4, 2020, 378 - 386.
Студия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 27, 2019, 4, 381 - 397.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 5 - 43.
Студия 2018
Статистика, София : НСИ, 2018, 2, 1 - 31.
Студия 2017
Стратегии на образователната и научната политика, 2017, 2, 159 - 174.
Студия 2017
Икономически изследвания, ИИ на БАН, 2017, 2, 172 - 197.
Статия 2016
Статистика, НСИ, 2016, 3.
Преглед на всички публикации