Икономически университет – Варна

доц. д-р Маргарита Ламбова

доц. д-р Маргарита Ламбова

доц. д-р Маргарита Ламбова

311

lambowa@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 311: 09:00-10:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: meet.google.com/qwh-zqys-tza, 17:00-18:00

Дати за неположени изпити

16 ное 2023, кабинет 1-50: 08:00-09:00

07 дек 2023, кабинет 1-50: 08:00-09:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в статистиката Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, СА (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 11:00 128 Л Въведение в статистиката 28, 29, 30, 31, 32, 33
Сряда
11:15 13:00 303 У Въведение в статистиката 29
Четвъртък
10:15 13:00 128 Л Въведение в статистиката 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
13:30 15:00 303 У Въведение в статистиката 28
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Недвижими имоти и инвестиции Въведение в статистиката 2 6 1-51 09.01.2024 09:00 - 11:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Въведение в статистиката 2 7 1-51 09.01.2024 11:00 - 13:00
Съдебна администрация Въведение в статистиката 2 3 1-438 15.01.2024 11:00 - 13:00
Бизнес икономика Въведение в статистиката 2 5 1-438 15.01.2024 09:00 - 11:00
Туризъм Въведение в статистиката 2 32 Н-214 16.01.2024 13:00 - 15:00
Туризъм Въведение в статистиката 2 33 Н-214 16.01.2024 11:00 - 13:00
Мениджмънт Въведение в статистиката 2 1 1-438 18.01.2024 11:00 - 13:00
Мениджмънт Въведение в статистиката 2 2 1-438 18.01.2024 09:00 - 11:00
Международни икономически отношения Въведение в статистиката 2 28 1-437 29.01.2024 10:00 - 12:00
Международни икономически отношения Въведение в статистиката 2 29 1-437 29.01.2024 12:00 - 14:00
Туризъм Въведение в статистиката 2 30 Н-214 30.01.2024 09:00 - 11:00
Туризъм Въведение в статистиката 2 31 Н-214 30.01.2024 11:00 - 13:00
Стокознание и митническа дейност Въведение в статистиката 2 16 1-437 31.01.2024 09:00 - 11:00
Стокознание и митническа дейност Въведение в статистиката 2 17 1-437 31.01.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2022 г., Варна: Наука и икономика, 2022, 71-76., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 2, 153 - 172., ISSN(печатно) 1310–2230, ISSN(онлайн) 1314–8532 / DOI 10.53656/math2021-2-3-sta / Web of Science
Студия 2021
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки, 29, 2021, 5, 492-508., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–8575 / DOI 10.53656/str2021-5-5-stat / Web of Science
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 6, 563-584., ISSN(печатно) 1310–2230, ISSN(онлайн) 1314–8532 / DOI 10.53656/math2021-6-1-kri / Web of Science
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 4, 2020, 378 - 386., ISBN(печатно) 978-954-21-1040-81 / Линк
Студия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 27, 2019, 4, 381 - 397., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–85751
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 5 - 43., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Студия 2018
Статистика, София : НСИ, 2018, 2, 1 - 31., ISSN(печатно) 2367-5489 / Линк
Студия 2017
Икономически изследвания, ИИ на БАН, 2017, 2, 172 - 197., ISSN(печатно) 0205-3292 / Линк
Студия 2017
Стратегии на образователната и научната политика, 2017, 2, 159 - 174., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–85751
Преглед на всички публикации