Икономически университет – Варна

доц. д-р Маргарита Ламбова

доц. д-р Маргарита Ламбова

доц. д-р Маргарита Ламбова

311

lambowa@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 311: 09:00-10:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: meet.google.com/qwh-zqys-tza, 18:00-19:00

Дати за неположени изпити

27 мар 2024, кабинет H-205: 07:30-08:30

24 апр 2024, кабинет H-205: 07:30-08:30

29 май 2024, кабинет 1-437: 07:30-08:30

Въведение в статистиката
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Маркетинг Въведение в статистиката 2 11 1-437 10.06.2024 08:00 - 10:00
Маркетинг Въведение в статистиката 2 12 1-437 10.06.2024 10:00 - 12:00
Икономика и търговия Въведение в статистиката 2 13 1-437 10.06.2024 12:00 - 14:00
Дигитални медии и ПР Въведение в статистиката 2 9 1-51 11.06.2024 12:00 - 14:00
Дигитални медии и ПР Въведение в статистиката 2 10 1-51 11.06.2024 10:00 - 12:00
Логистика Въведение в статистиката 2 15 1-51 11.06.2024 08:00 - 10:00
Аграрен бизнес Въведение в статистиката 2 4 1-438 12.06.2024 10:00 - 12:00
Дигитални технологии в бизнеса Въведение в статистиката 2 8 1-438 12.06.2024 14:00 - 16:00
Индустриален бизнес и предприемачество Въведение в статистиката 2 14 1-438 12.06.2024 08:00 - 10:00
Социална сигурност и застраховане Въведение в статистиката 2 24 1-438 12.06.2024 12:00 - 14:00
Счетоводство и одит Въведение в статистиката 2 18 Н-214 13.06.2024 08:00 - 10:00
Счетоводство и одит Въведение в статистиката 2 19 Н-214 13.06.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Въведение в статистиката 2 21 Н-214 13.06.2024 12:00 - 14:00
Счетоводство и финанси Въведение в статистиката 2 20 Н-214 14.06.2024 08:00 - 10:00
Финанси Въведение в статистиката 2 22 Н-214 14.06.2024 10:00 - 12:00
Финанси Въведение в статистиката 2 23 Н-214 14.06.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Студия 2023
Статистика, София: НСИ, 2023, 1, 58-78., ISSN(печатно) , ISSN(онлайн) 2367-5497 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2022 г., Варна: Наука и икономика, 2022, 71-76., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 2, 153 - 172., ISSN(печатно) 1310–2230, ISSN(онлайн) 1314–8532 / DOI 10.53656/math2021-2-3-sta / Web of Science
Студия 2021
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки, 29, 2021, 5, 492-508., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–8575 / DOI 10.53656/str2021-5-5-stat / Web of Science
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 6, 563-584., ISSN(печатно) 1310–2230, ISSN(онлайн) 1314–8532 / DOI 10.53656/math2021-6-1-kri / Web of Science
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 4, 2020, 378 - 386., ISBN(печатно) 978-954-21-1040-81 / Линк
Студия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 27, 2019, 4, 381 - 397., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–85751
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 5 - 43., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Студия 2018
Статистика, София : НСИ, 2018, 2, 1 - 31., ISSN(печатно) 2367-5489 / Линк
Студия 2017
Икономически изследвания, ИИ на БАН, 2017, 2, 172 - 197., ISSN(печатно) 0205-3292 / Линк
Преглед на всички публикации