Икономически университет – Варна

XIV научна конференция "Стокознание – традиции и перспективи"

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на XIV Научна конференция с международно участие, посветена на 75-годишнината на катедра "Стокознание" при Икономически университет – Варна.

Конференция предоставя форум за дискусии, сътрудничество и интелектуален обмен за всички, които се интересуват от изследванията или практиката в областта на стокознанието.

Тематични направления:
  • Стоковедната наука в съвременното общество;
  • Управление на качеството и безопасността на стоките;
  • Иновации и конкурентоспособност;
  • Устойчиво развитие и потребление;
  • Защита на потребителите.

Конференцията ще се проведе в присъствена форма в рамките на Икономически университет – Варна на 20 октомври 2023 г.

По-важни срокове:
  • до 15.09.2023 - Регистрация и резюме на доклада
  • до 15.09.2023 - Изпращане на пълния текст на доклада с документ за платена такса

За подробна информация по въпросите за участие, организацията и провеждането на конференцията, моля, свържете се с нас на: stok@ue-varna.bg

Очакваме ви!