Икономически университет – Варна

Медиатори

Нашият екип

Имаме опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Андрияна Андреева

Сертифициран медиатор

Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието. Медиаторската й практика е в сферата на висшето образование и трудовоправни спорове.

Диана Димитрова

Сертифициран медиатор

Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието. Медиаторската й практика е в сферата на висшето образование.

Даниела Георгиева

Сертифициран медиатор

Медиаторската й практика е в сферата на висшето образование.

Ива Игнатова

Сертифициран медиатор

Медиаторската й практика е в сферата на висшето образование.

Ивелина Тодорова

Сертифициран медиатор

Медиаторската й практика е в сферата на висшето образование.

Милена Комитска

Сертифициран медиатор

Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието. Медиаторската й практика е в сферата на висшето образование, бизнес медиацията и въззивното правосъдие.

Мирослава Иванова

Сертифициран медиатор

Медиаторската й практика е в сферата на висшето образование.

Бетина Минкова

Сертифициран медиатор

Медиаторската й практика е в сферата на висшето образование.

Генка Рафаилова

Сертифициран медиатор

Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието. Медиаторската й практика е в сферата на висшето образование.

Виолета Владова

Сертифициран медиатор

Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието. Медиаторската й практика е в сферата на висшето образование.

Петя Ангелова

Сертифициран медиатор

Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието. Медиаторската й практика е в сферата на висшето образование.

Чудомира Христова

Сертифициран медиатор

Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието. Медиаторската й практика е в сферата на висшето образование.

Дарина Иванова

Сертифициран медиатор

Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието. Медиаторската й практика е в сферата на висшето образование.