Икономически университет – Варна

8510

Решаването на електронен тест може да се извърши на следните дати: 

На 2.12.2019 г  Понеделник в 55 зала от 13:00 ч Отговорник: ст.пр. Борислава Петрова

на 4.12.2019 г Сряда в 55 зала от 13:00 ч Отговорник : доц. д-р Илко Илиев

на 12.12.2019 г  Четвъртък  в 55 зала от 13:00 ч Отговорник : ст. пр. Петко Иванов