Икономически университет - Варна

История

Сред първите преподаватели са бележити и ерудирани личности като Иван Константинов - професор по френски език, Янаки Арнаудов-професор по немски език, поетът Николай Лилиев и Димо Минев - преподаватели по френски език. През 1938 г. се създава Институт за обучение по чужд език с директор професор Янаки Арнаудов, а двадесет години по-късно - катедра "Чужди езици". През 1983 г. в нея се формират две секции – "Западни езици" и "Славянски езици", които през 1991 г. се обособяват като отделни катедри.