Икономически университет - Варна

Събития

Научно-практическа конференция с международно участие "Качество и сертификация  на продуктите"
Научно-практическа конференция с международно участие "Качество и сертификация на продуктите"
13 мар 2020 10:00 - 12:00 Зала 1

Всички събития