Икономически университет – Варна

Научна дейност


Катедра „Стокознание“ поддържа дългогодишни взаимоотношения със сродни образователни институции в страната и в чужбина - Полша, Италия, Румъния, Словакия, Сърбия, Русия, Украйна и др. страни. Тя е търсен партньор и участник в национални и международни проекти, а академичния й състав членува в Международната организация по стокознание и технологии.

 • На 20 октомври 2023 г. се проведе XIV Научна конференция, посветена на 75-годишнината на катедра "Стокознание" при Икономически университет – Варна.

Отзвук от проведената конференция:
XIV Научна конференция, посветена на 75-годишнината на катедра "Стокознание" 

БНТ за 75 години катедра „СТОКОЗНАНИЕ“ в ИУ- Варна

Деканът на Стопански факултет пред БТА

 • Онлайн конференция с международно участие „Качество и сертификация на продуктите“, 13 март 2020 г.
 • Конференция, посветена на 70 години от създаването на катедра и специалност "Сокознание", на тема "Стоковедната наука - традиции и актуалност", 18-19 октомври 2018 г.
 • Кръгла маса "Качество на стоките и защита на потребителите", 15 май 2018 г.
 • Кръгла маса с международно участие "Качество и безопасност на потребителските стоки", 1 юни 2017 г.
 • Кръгла маса "Безопасност на потребителските продукти и услуги", 15 март 2017 г.
 • 20 -ти Международен симпозиум по стокознание и технологии (IGWT) на тема "Стоковената наука в променящия се свят", 12-16 септември 2016 г.
 • Уеб сайт на симпозиумаhttp://igwt2016.ue-varna.bg/bg/

 

Ден на отворени врати на тема „Качество на стоките и информиран избор на потребителите”, 14.03.2024 г.

Учебна 2018/2019 година

 • Ден на отворени врати на специалност „Стокознание и митническа дейност“, 10.04.2019 год.
 • Бакалаври от специалност „Стокознание“ на практическо занятие във фирмите „БГ АГРО“ АД и „Мелница-Варна“ ООД,  08.04.2019 год.  
 • Практическо занятие на студенти от магистърска специалност „Качество и експертиза на стоките” в Елдоминвест ООД – Варна, 27 март 2019 год.
 • Практическо занятие на студенти от магистърска специалност „Качество и експертиза на стоките” в Регионалната дирекция на Комисията за защита на потребителите (КЗП) - гр. Варна, 19 март 2019 год.
 • Лекция на тема: „Хранителни измами – видове и как да ги разпознаем?“, 15 ноември 2018 год.

Учебна 2017/2018 година

 • Посещение на студенти специалност "Стокознание"в зърнена база БГ АГРО - Варна и Мелница - Варна, 16.04.2018 г.
 • Практическо занятие на студенти от магистърска специалност "Качество и експертиза на стоките" в Елдоминвест ООД – Варна, 11.04.2018 г.
 • Лекция на тема "Ролята на Агенция "Митници" в председателството на Съвета на ЕС" в ИУ – Варна, 28 ноември 2017 г.

Учебна 2016/2017 година

 • Студенти от специалност "Стокознание" на ИУ-Варна участваха в Международна конференция в Азербайджан, 3-7 юли 2017 г.
 • Студенти от специалност "Стокознание"се обучават в структурните звена на Агенция Митници, 3 юли 2017 г.
 • Студенти от специалност "Стокознание" посетиха GLARUS Craft Brewing Co. Варна, 26 май 2017 г.
 • Посещение на ученици от професионални гимназии в ИУ-Варна, 25 април 2017 г.
 • Посещение на студенти в практиката, 5 април 2017 г.
 • Посещение на студенти от магистърска специалност "Качество и експертиза на стоките" в "Елдоминвест" ООД, гр. Варна, 29 март 2017 г.
 • Гост-лектори, представители на Merck пред студенти от магистърска специалност "Качество и експертиза на стоките", катедра "Стокознание", 28 март 2017 г.
 • ИУ-Варна е партньор на Международната мрежа на митническите университети (INCU), 12 септември 2016 г.
 • Студенти от ИУ-Варна и СА Свищов в Международна студентска конференция "Младежки диалог - изграждане на капацитета чрез засилване на международното митническо сътрудничество", 29 юни - 01 юли 2016 г.