Икономически университет - Варна

Научни и студентски прояви


Прегледът на студентската научна дейност при секция "Стокознание" ще се проведе онлайн на 13 април 2020 г. (понеделник) от 14:00 ч., чрез използване на Google meet.
Съгласно действащите в ИУ – Варна „Правила за организиране и провеждане на национални и международни студентски и ученически олимпиади, конкурси и състезания“ участниците, класирали се на първите три места, получават парични награди и сертификати за участие oт катедрата.

Катедра „Стокознание“ поддържа дългогодишни взаимоотношения със сродни образователни институции в страната и в чужбина - Полша, Италия, Румъния, Словакия, Сърбия, Русия, Украйна и др. страни. Тя е търсен партньор и участник в национални и международни проекти, а академичния й състав членува в Международната организация по стокознание и технологии.

 • Конференция, посветена на 70 години от създаването на катедра и специалност "Сокознание", на тема "Стоковедната наука - традиции и актуалност".
  Дата на провеждане: 18-19 октомври 2018 г.
  Уеб сайт на конференциятаhttp://conference.ue-varna.bg/csc/bg/
 • 20 -ти Международен симпозиум по стокознание и технологии (IGWT) на тема "Стоковената наука в променящия се свят"
  Дата на провеждане: 12-16 септември 2016 г.
  Уеб сайт на симпозиумаhttp://igwt2016.ue-varna.bg/bg/
   

 

Учебна 2018/2019 година

Учебна 2017/2018 година

Учебна 2016/2017 година