Икономически университет - Варна

Практическо обучение

                                                                                                                               

Практическото обучение е част от учебния план и е задължително за студентите 3 курс, специалност "Стокознание и митническа дейност", ОКС "Бакалавър".
От учебната 2017/2018 година отчитането на професионално-практическо обучение (ППО) се осъществява чрез платформата за сътрудничество университет – бизнес UEBN. Съгласно действащата Подсистема за ППО, практическото обучение на студентите може да се провежда по гъвкав график от началото на учебната година за студентите в трети курс.
Повече информация за провеждането и отчитането на Професионалното практическо обучение чрез платформата UEBN може да намерите тук.

Указания      Програма     Въпросник      Удостоверение     Договор

Уважаеми студенти,
Защитата на практическото обучение ще се проведе на 25 септември 2020 г. (петък) от 8.30 h в зала 2-129.
На защитата трябва да се представят оригиналите на служебните бележки/удостоверенията/уверенията (подписани и подпечатани).
Отчетите трябва да бъдат качени в UEBN.

За въпроси се обръщайте към отговарящия за практическото обучение преподавател.