Икономически университет – Варна

Връзки с практиката

За нуждите на обучението и професионалната реализация на студентите, катедра ИОТ е в договорни отношения с множество български и чуждестранни партньори от публичния и частния сектор в туризма. Представяме Ви някои от тях: