Икономически университет – Варна

Студентски прояви

                

                                                               ПЪРВИ ИЗНЕСЕН СЕМИНАР ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 Г.

                                                                     "ПО ПЪТЯ НА СЕВЕРНИТЕ СКАЛИСТИ БРЕГОВЕ"

                                                                         за студенти от спец. " ТУРИЗЪМ " 3 и 4 курс

                                                                                                   по маршрут

                                                ВАРНА - БЛЕКСИЙРАМА ГОЛФ - НОС КАЛИАКРА - ЯЙЛАТА - ТЮЛЕНОВО - ВАРНА

 

                                                   БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ СТЕ ЛЮБОЗНАТЕЛНИ, ОТЗИВЧИВИ И ТЪРСЕЩИ.......