Икономически университет – Варна

Практическо обучение

 Указания за практическото обучение на студенти - бакалаври, спец. Туризъм - редовно и дистанционно обучение, 3 курс - 2023/2024 г.

 Практическо обучение - Формуляри.

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ!!!

ЗАЩИТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ студентите "ТУРИЗЪМ"-РО и ДО- ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

 

СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "ТУРИЗЪМ"  И СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ" на руски език след 3 курс редовно и дистанционно обучение.

гл. ас. д-р Кр.Янчева - редовно обучение 30 гр. и  31 гр.; на 18.09.2024 от ....в зала .... /онлайн:

МТ- Руски език  35 група на 18.09. 2024 от ..... в зала ....

ас. д-р Катина Попова  - редовно обучение 32 гр.; дистанционно обучение 43 гр. от..... в зала......

Поправителна сесия- 11.10. 2024 г.