Икономически университет - Варна

Практическо обучение

 Информация за практическото обучение на студенти - бакалаври, спец. Туризъм - редовно и дистанционно обучение, 3 курс - 2019/2020 г.

 Практическо обучение - Формуляри.

ЗАЩИТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ студентите "ТУРИЗЪМ"-РО и ДО

 

СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "ТУРИЗЪМ"  И СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ" на руски език след 3 курс редовно и дистанционно обучение.

Редовната защита ще се проведе на 25.09.2020 г.

Поправителната защита ще се проведе на 14.10.2020 г.

гл.ас.д-р М.Велева -  18 и 19 група, Редовно обучение, oт 10.00  ч. в зала 2-311

гл.ас.д-р Кр.Янчева - 16 и 17 група, Редовно обучение, дистанционо обучение, 4 гр. и МТ- РЕ, oт 09.00 ч. в зала 2-319