Икономически университет - Варна

Практическо обучение

 Информация за практическото обучение на студенти - бакалаври, спец. Туризъм - редовно и дистанционно обучение, 3 курс - 2018/2019 г.

 Практическо обучение - Формуляри.

ЗАЩИТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ студентите "ТУРИЗЪМ"-РО и ДО

 

СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "ТУРИЗЪМ"  И СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ" на руски език след 3 курс редовно и дистанционно обучение.

Поправителната защита ще се проведе на 14.10.2019 г.

гл.ас.д-р М.Велева -  зала   2-222 от 11:30   ( втори корпус на ВИНС )

гл.ас.д-р Кр.Янчева - зала   2-222 от 11:30  ( втори корпус на ВИНС )