Икономически университет - Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Управление и администрация" относно лятна (редовна) сесия  – м. юни 2020 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Управление и администрация". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Управление и администрация". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Управление и администрация".

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

за връчване на дипломи

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "бакалавър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

21 ноември (четвъртък) – зала Аула
11.00 часа – факултет "Управление"

12.30 часа, зала 122 - спец. Мениджмънт и ПА

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "магистър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

29 ноември (петък) – 11.00 часа зала Аула

12.30 часа, зала 319 - спец. МО, МЧР, ПМАВ

Канят се всички абсолвенти и техните близки да участват в церемонията за връчването на дипломите.

Тогите ще се раздават в каб.225-б от 08.30 ч. до 10.30 ч., а връщането им е от 14.00 ч. до 15.30 ч.