Икономически университет - Варна

Дипломиране

Съгласно Заповед на Ректора на ИУ-Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили.

Регистрацията позволява да се следят ежедневно публикуваните обяви за стаж и работа, респективно студентите да се възползвате от тях. В платформата непрекъснато се обновява и информацията за важни за професионалната им реализация събития, организирани от Университета и неговите партньори.

Забележка: Независимо от това дали студентите са вече регистрирани, трябва да се регистрират и като завършили.

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

за връчване на дипломи

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "бакалавър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

21 ноември (четвъртък) – зала Аула
11.00 часа – факултет "Управление"

12.30 часа, зала 122 - спец. Мениджмънт и ПА

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "магистър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

29 ноември (петък) – 11.00 часа зала Аула

12.30 часа, зала 319 - спец. МО, МЧР, ПМАВ

Канят се всички абсолвенти и техните близки да участват в церемонията за връчването на дипломите.

Тогите ще се раздават в каб.225-б от 08.30 ч. до 10.30 ч., а връщането им е от 14.00 ч. до 15.30 ч.