Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Управление и администрация" относно зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2022 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Управление и администрация". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Управление и администрация". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Управление и администрация".

Тържествена промоция Випуск 2022, ОКС "бакалавър": https://ue-varna.bg/bg/news/item/1910

За получаване на тога за церемонията, трябва да се явите на 25.11.2022 г. между 8:30 и 9:30 ч. в методичен кабинет на катедра "Управление и администрация" (каб. 225-б)

Тогата се получава и връща лично от дипломанта срещу подпис.

Връщане на тогите: до 12.15 ч., каб. 225-б

Тържествена промоция Випуск 2022, ОКС "магистър": https://ue-varna.bg/bg/news/item/1912

За получаване на тога за церемонията, трябва да се явите на 2.12.2022 г. в 12:30 ч. в методичен кабинет на катедра "Управление и администрация" (каб. 225-б)

Тогата се получава и връща лично от дипломанта срещу подпис.

Връщане на тогите: до 15.30 ч., каб. 225-б