Икономически университет – Варна

Електронен бюлетин

Електронен бюлетин брой 3 от август 2018 г. може да изтеглите от тук.

Електронен бюлетин брой 2 от април 2017 г. може да изтеглите от тук.

Електронен бюлетин брой 1 от май 2016 г. може да изтеглите от тук.