Икономически университет - Варна

Издателски комплекс

Предпечат и печат на книги, учебници, рекламни материали и др.

Комплексът разполага с офсетни машини и с модерна дигитална линия за отпечатване на къси тиражи. Дигиталното книгоиздаване гарантира на клиентите максимално изгодни и гъвкави условия, тъй като елиминира необходимостта от складиране на големи тиражи и дава възможност за реализацията на концепция "Print on demand"/ печат при необходимост, която използва най-мощната книгоразпределителска империя в света "Амазон"/:

Късите тиражи имат следните предимства:

  • Отпечатване пилотни екземпляри
  • Ниска цена, независимо от тиража
  • Богати възможности за избор на размери на печатното изделие
  • Елиминира рисковете от неуспешно издание

Дългогодишният опит на комплекса в книгоиздаването /повече от 20 години и над 1200 издателски единици/ и технологичното ниво на оборудване гарантират високо качество на редакторска работа и предпечатната подготовка, а също и стилно оформление на книги и учебници, които клиентите могат да получат пакетирани на посочен от тях адрес.

Издателският комплекс приема и външни поръчки за отпечатване на списания, брошури, автореферати на дисертации, плакати, флаери, визитки, листовки, дипляни, покани, каталози, акциденция.

Свилен Столаров

Свилен Столаров

Директор

102

052 830808

pom.rector@ue-varna.bg

Сектор "Редакция и предпечат"


Живко Парушев

Живко Парушев

Ръководител

0882 164853

izdatel@ue-varna.bg

Татяна Георгиева

Татяна Георгиева

Предпечатна подготовка

0882 164701

Екатерина Йорданова

Екатерина Йорданова

Предпечатна подготовка

0882 164701

Яна Стефанова

Яна Стефанова

Предпечатна подготовка

0882 164701

Мария Янчева

Мария Янчева

Предпечатна подготовка

0882 164701

Сектор "Печат"


Иван Димитров

Иван Димитров

Ръководител

0882 164850

i.dimitrov@ue-varna.bg

Контакти:

Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет – Варна
Учебен и научноизследователски блок № 2 (Втори корпус на ИУ-Варна)
ул. Евлоги Георгиев № 24
гр. Варна, 9002