Икономически университет – Варна

Здравейте и добре дошли на страницата на сектор "Управление на проекти" при Икономически университет - Варна.

Секторът е създаден на 11 юли 2011г., с основна цел търсене на възможности за развитие и модернизация на образованието в университета чрез изпълнението на проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други финансиращи програми.

Експертите от сектор "Управление на проекти" подпомагат екипите през цялостния процес на разработване на проектните предложения. Всички проекти на ИУ - Варна имат  за цел да повишат качеството и капацитета на образователните програми и научно - изследователските проекти, подобряването на университетската материална база както и подобряването на информационната и комуникационна среда.

Местоположение и контакти:

Сектор "Управление на проекти", Етаж 5, каб. 531, email: projects@ue-varna.bg

 

Мирослава Иванова

Мирослава Иванова

Мирослава Иванова

Ръководител

531

0882 164787

miraivanova@ue-varna.bg

Калиопа Николова - Атанасова

Калиопа Николова - Атанасова

Калиопа Николова - Атанасова

Експерт

531

0882 164519

k.nikolova@ue-varna.bg


Работно време
8:00 – 16:30
Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45