Икономически университет – Варна

Докторанти

Катедра "Езиково обучение и спорт" осигурява обучението по академично писане на български и английски език за всички докторанти в университета, както и провеждането на изпити по английски, немски, френски и руски език за кандидат-докторанти и докторанти.