Икономически университет – Варна

Катедра "Езиково обучение и спорт"

Катедра "Езиково обучение и спорт" е създадена през май 2023 г. и осигурява обучение в различни направления: по чужди езици (вкл. български език като чужд), приложна лингвистика и физическо възпитание и спорт.

Обучението по чужди езици се поставя още с основаването на Университета като Висше търговско училище през 1920 г. Сред първите преподаватели са бележити и ерудирани личности, сред които Иван Константинов – професор по френски език, Янаки Арнаудов – професор по немски език, Димо Минев и поетът Николай Лилиев – преподаватели по френски език.

Днес катедрата осигурява обучението по общ и специализиран бизнес английски, немски, френски, български и руски език в ОКС "магистър", ОКС "бакалавър".

За специалностите "Туризъм", МИО и "Застраховане и осигуряване" катедрата предлага специализирани дисциплини на съответните езици в трети и четвърти курс – "Специализиран език на туризма", "Езикът на международната търговия" и "Специализиран език за застраховане и осигуряване".

Катедрата организира и допълнителни курсове за студенти и докторанти. Наред с езиковото обучение, катедра ЕОК осигурява и обучението по дисциплините "Делова кореспонденция" (наследник на обучението по търговска кореспонденция, започнало още през 1926 г. във Висшето търговско училище във Варна), “Деловодство и правна стилистика“, "Създаване и управление на съдържание", "Онлайн медийни манипулации и дезинформация", "Медии и общество" и "Комуникации и медийна манипулация".

Катедрата осигурява и езикови курсове по английски, немски, френски, руски езици и български език за чужденци към Центъра за продължаващо обучение (ЦПО) при ИУ – Варна. Повече информация за курсовете може да откриете на страницата на Център за продължаващо обучение.

В рамките на програма "Еразъм+" се провеждат изпити по съответните чужди езици при селекцията на студенти от ИУ – Варна, обучават се чуждестранни студенти и се изнасят лекции в партньорски университети. Катедрата предлага няколко дисциплини на английски език за входящи студенти по програмата в бакалавърска и магистърска степен: "Бизнес комуникация", "Междукултурни аспекти на бизнеса", "Аспекти на българската история и култура", "Бизнес презентации" и др., както и обучение по български език като чужд.

Езиковото обучение в ИУ – Варна се осъществява от висококвалифицирани преподаватели, които системно поддържат квалификацията си чрез участие в курсове и специализации у нас и в чужбина. Освен преподавателска и научноизследователска дейност, те осъществяват преводаческа и редакционна дейности. Също така участват като оценители в изпити по английски, немски и френски езици за международно признати сертификати (Cambridge, TestDaf, TCF и др.). Реализират експертни и консултантски услуги по международни проекти и програми, като например в рамките на проектите за стратегическо партньорство по програма "Еразъм+": PROMINENCE (2017-2021) и ESSENCE (2020-2022).

Сътрудничеството с университети партньори води до структуриране на нови интердисциплинарни курсове и съвместни проекти и публикации.

Спортният комплекс на Икономически университет – Варна притежава отлична база и е с изключително добро инфраструктурно разположение, отлична транспортна достъпност.

Комплексът разполага с пет спортни зали в които се провеждат учебно-тренировачни и спортно-състезателенни дейности – тренировки по баскетбол, волейбол, тенис на маса, фитнес, модерен балет и народни танци. Фитнес залата е оборудвана с модерни уреди за кардио и силова тренировка. Основната зала - 700 кв.м е сертифицирана за международни състезания по баскетбол и волейбол. Планираните ежегодни спортни състезания - вътрешни турнири, Варненска универсиада, Купа "8 декември" – баскетбол, волейбол, мини футбол, тенис на маса, шахмат, боулинг, лекоатлетически крос, тенис на корт и плуване, "Купа на ректора", стимулират изявата на студентите и тяхната активност в подготовката им.

Усилията на катедрата, подкрепяни от Академичното ръководство са насочени в посока на непрекъснато разширяване и обогатяване палитрата на съществуващите спортове.

Хармоничното физическо развитие и доброто функционално състояние на студентите от ИУ – Варна са фактори за достатъчна професионална работоспособност, наличие на навременна адаптация към динамично изменящите се професионални условия, външна среда и интензивност на труд.

Ние, преподавателите, имаме за цел да се погрижим за здравето на нашите студенти, както и да обърнем специално внимание на уважението и работата в екип.

Към университета има отбори по:

  • Футбол
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Тенис
  • Тенис на маса
  • Шах
  • Хандбал
  • Ветроходство
  • Фолклорен ансамбъл
  • Плуване

Гледайте ни

Ръководство


доц. д-р Илко Илиев

доц. д-р Илко Илиев

Заместник-ръководител катедра

С-9, Спортен к-с

0882164715

ilkoiliev@ue-varna.bg

Контакти


Добрина Стефанова

Добрина Стефанова

Добрина Стефанова

Инспектор УД

225г

0882164732

kat_zee@ue-varna.bg ; fvs@ue-varna.bg