Икономически университет – Варна

Заключителна част на конкурс за студентско есе "Личните данни и свободата в дигиталното общество"

На 13.04.2021 г. от 10:30 ч. чрез конферентна връзка https://meet.google.com/vmd-cfqm-yjt ще се проведе заключителната част на конкурса за есе на тема "Личните данни и свободата в дигиталното общество", организиран от ИУ – Варна, катедра "Правни науки" и Комисия за защита на личните данни.

Участниците, които са класирани на първите три места ще представят своите идеи пред конкурсната комисия в рамките на 10 минути с предварително създадени презентация и изложение.

Събитието е открито за всички заинтересовани страни. Заповядайте!

 

ПРОГРАМА

Конкурсна комисия:
председател: доц. д-р Андрияна Андреева
членове: гл. ас. д-р Живка Матеева - длъжностно лице по защита на данните към ИУ – Варна
Христо Аламинов - представител на КЗЛД

ЧАС СЪБИТИЕ МЯСТО
10:30 – 10:45 Откриване на заключителната част
  1. Приветствие от ръководител катедра "Правни науки" - доц. д-р Андрияна Андреева
  2. Приветствие от представител на Комисията за защита на личните данни - Христо Аламинов

Дистанционно присъединяване в Google meet

https://meet.google.com/vmd-cfqm-yjt

10:45 – 11:15 Представяне на есетата, класирали се на първите три места
11:15 – 11:30 Награждаване на участниците в конкурса

08 апр 2021Подобни