Икономически университет – Варна

Юбилейна международна научно-практическа конференция на тема "Търговия 5.0 – дигитализация и/или хуманизация"

Юбилейна международна научно-практическа конференция

"Търговия 5.0 – Дигитализация и/или хуманизация"

по повод 70 години от създаването на катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" и 75 години от създаването на специалност "Икономика и търговия" при Икономически университет – Варна

13 октомври 2023 г., Регистрация на участниците: 09:00 часа, Зала 1
Тържествено откриване: 09:45 часа, Зала 1
Хибридно провеждане с осигурен отдалечен достъп на адрес Google meet: https://meet.google.com/zzt-poiz-emi

 

Тематични направления:

  • Икономически теории и практики в търговията; 
  • Пазари и конкурентоспособност; 
  • Мениджмънт, маркетинг, логистика и човешки ресурси в търговията;
  • Предприемачеството и финанси в търговията; 
  • Иновации, дигитализация и омниканална търговия; 
  • Предизвикателства пред обучението на специалисти по търговия.

Организаторите си запазват правото с цел оперативна оптимизация при провеждането на научния форум да извършат консолидация в определените тематични направления.

Форматът за провеждане на конференцията е хибриден - присъствено или дистанционно.

Научният форум ще се проведе в Икономически университет – Варна и с възможност за дистанционно участие през Google meet.

По-важни срокове:

  • Изпращане на заявката само по електронен път в раздел "Заявка за участие" - 16.06.2023 г.
  • Потвърждение за приемане на заявките - 30.06.2023 г.
  • Краен срок за внасяне на таксата за участие - 01.09.2023 г.
  • Краен срок за изпращане на докладите - 01.09.2023 г.

Подробна информация за сроковете за получаване на заявките, изпращането на докладите и заплащането на таксите за правоучастие, изискванията към докладите, програмата и контактите за конференцията може да намерите в сайта на конференцията

23 мар 2023Подобни