Икономически университет – Варна

Всички места по държавна поръчка в Икономически университет – Варна са запълнени

Приключи записването на новоприетите студенти по държавна поръчка в Икономически университет – Варна. Кандидатстващите за учебната 2021/2022 година във висшето училище са значително повече от определените места. Засилен интерес към предлаганата образователна услуга е регистриран още по време на ранния прием, когато са заети 72% от квотата за държавна поръчка в образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“.

Най-желаните специалности на ранен прием са: „Дигитални медии и ПР“, „Логистика“, „Счетоводство и финанси“, „Финанси“, „Маркетинг“ и  „Стокознание и митническа дейност“. При основния прием сред най-желаните специалности са „Счетоводство и одит“, „Международни икономически отношения“, „Мениджмънт“, „Бизнес икономика“. В дистанционна форма на обучение най-търсени са специалностите „Индустриален бизнес и предприемачество“ и „Счетоводство и одит“. Сериозен интерес има и към специалностите с преподаване на английски език „Международен бизнес“ и „Бизнес и мениджмънт“.

За най-предпочитаните специалности се конкурираха по повече от 10 – 15 кандидат-студенти за едно място, като минималният бал е над 22 (при 24 максимален).

Ръководството на ИУ – Варна работи за максимално удовлетворяване на повишения интерес. Продължава кандидатстването и записването на кандидат-студенти за всички специалности в ОКС „бакалавър“ в платен прием, редовна и дистанционна форма на обучение.

За повече информация:
Прием в ОКС „бакалавър“:
тел. 052 830820; 0882 164 658
еmail: priem@ue-varna.bg

За подаване на документи и информация на място: зала 221

23 юли 2021Подобни