Икономически университет – Варна

Водещи позиции в някои научни специалности за Икономически университет – Варна в международната класация на университетите EduRank за 2024 г.

EduRank е независима класация, която обхваща 14 131 университета от 183 държави и се базира на метрики, оценяващи научните публикации и цитирания в 246 изследователски области въз основа на информация от най-големите в световен мащаб бази данни за научни трудове. Освен научната продукция, EduRank базира класацията и на допълнителни показатели, измерващи разпознаваемост на организациите и влиятелност на бивши възпитаници.

В общия резултат, формиращ крайното класиране на университетите, научната дейност участва с тежест от 45 %; разпознаваемостта на организациите също с тежест от 45 %, а нивото на влиятелност на бивши възпитаници - с 10 %. Информацията за представянето на университетите по посочените показатели се набавя посредством уеб базирани инструменти и платформи за проучване, като OpenAlex; Ahrefs; WikiData.

При последното издание на класацията (29 февруари 2024 г.) Икономически университет – Варна по общ резултат заема 5030-та позиция в света от общо 14 131 университета; 1249-та позиция в Европа от общо 2785 висши училища; 18-та позиция в България от общо 47 университета и 3-та позиция във Варна.

По отделни научни специалности, Икономически университет – Варна заема водеща позиция за град Варна, а в национален и международен план, класирането е както следва:

По показател „Разпознаваемост на организацията“, университетът заема 5092 позиция от общо 14131 университета, а по показателят „Влиятелност на бивши възпитаници“, позицията е 4805 от общо 7738 висши училища.

23 апр 2024Подобни